Students of the World

see also :
penpals from
India
Students of the World
Penpal Statistics : India
2229 penpals

Top 100 Indian names - India
GIRLS
BOYS
RankNumbers Percent First namesRankNumbers Percent First names
1
9
0.40 %
priyanka
1
18
0.81 %
rahul
2
9
0.40 %
Tanya
2
14
0.63 %
Abhishek
3
5
0.22 %
aditi
3
14
0.63 %
Aditya
4
5
0.22 %
Tanvi
4
9
0.40 %
Amit
5
4
0.18 %
Shivangi
5
9
0.40 %
yash
6
4
0.18 %
Gayatri
6
9
0.40 %
Mahesh
7
4
0.18 %
Divya
7
8
0.36 %
Kumar
8
4
0.18 %
Shreya
8
8
0.36 %
Rohit
9
4
0.18 %
anjali
9
8
0.36 %
Shyam
10
4
0.18 %
priya
10
7
0.31 %
Abhinav
11
3
0.13 %
Ria
11
7
0.31 %
Arjun
12
3
0.13 %
ishita
12
7
0.31 %
Deepak
13
3
0.13 %
Sakshi
13
7
0.31 %
Raj
14
3
0.13 %
ARCHITA
14
6
0.27 %
ankur
15
3
0.13 %
vaishnavi
15
5
0.22 %
Rishabh
16
3
0.13 %
leah
16
5
0.22 %
siddharth
17
3
0.13 %
Anisha
17
5
0.22 %
Parth
18
3
0.13 %
ANGEL
18
5
0.22 %
Palash
19
3
0.13 %
Akansha
19
5
0.22 %
Rakesh
20
3
0.13 %
seema
20
5
0.22 %
Neeraj
21
3
0.13 %
diya
21
5
0.22 %
Manoj
22
3
0.13 %
ananya
22
5
0.22 %
Mayank
23
3
0.13 %
Juvina
23
4
0.18 %
Jatin
24
3
0.13 %
Prachi
24
4
0.18 %
Dhruv
25
3
0.13 %
Pavithra
25
4
0.18 %
Pranav
26
3
0.13 %
Riya
26
4
0.18 %
sahil
27
3
0.13 %
Mahima
27
4
0.18 %
ajay
28
3
0.13 %
Radhika
28
4
0.18 %
shivam
29
2
0.09 %
ishika
29
4
0.18 %
ajith
30
2
0.09 %
rhea
30
4
0.18 %
dinesh
31
2
0.09 %
Rachel
31
4
0.18 %
Sunny
32
2
0.09 %
kiran
32
4
0.18 %
manish
33
2
0.09 %
Urvashi
33
4
0.18 %
Rohan
34
2
0.09 %
Apoorva
34
4
0.18 %
Nitin
35
2
0.09 %
Aishwarya
35
4
0.18 %
akash
36
2
0.09 %
Arusha
36
4
0.18 %
Omkar
37
2
0.09 %
Isabel
37
4
0.18 %
Prathamesh
38
2
0.09 %
Neelam
38
4
0.18 %
arun
39
2
0.09 %
Lavanya
39
4
0.18 %
nishant
40
2
0.09 %
Krithika
40
4
0.18 %
Ram
41
2
0.09 %
Isha
41
4
0.18 %
shaan
42
2
0.09 %
Nandita
42
4
0.18 %
Ashwin
43
2
0.09 %
Ann
43
4
0.18 %
Aryan
44
2
0.09 %
Sneha
44
4
0.18 %
varun
45
2
0.09 %
tenzin
45
4
0.18 %
Karan
46
2
0.09 %
eesha
46
4
0.18 %
MOHIT
47
2
0.09 %
Namrata
47
3
0.13 %
tushar
48
2
0.09 %
shivani
48
3
0.13 %
Alok
49
2
0.09 %
indhumathi
49
3
0.13 %
Prakash
50
2
0.09 %
kamalika
50
3
0.13 %
Sachin
51
2
0.09 %
Liza
51
3
0.13 %
Rajeev
52
2
0.09 %
Tisha
52
3
0.13 %
Himanshu
53
2
0.09 %
Varsha
53
3
0.13 %
Vibhor
54
2
0.09 %
jiffy
54
3
0.13 %
VEDANT
55
2
0.09 %
Vani
55
3
0.13 %
saju
56
2
0.09 %
debbie
56
3
0.13 %
rajesh
57
2
0.09 %
Lily
57
3
0.13 %
Anirudh
58
2
0.09 %
Chandralekha
58
3
0.13 %
Soham
59
2
0.09 %
natasha
59
3
0.13 %
Arka
60
2
0.09 %
Aswini
60
3
0.13 %
ABHI
61
2
0.09 %
Akanksha
61
3
0.13 %
Aaditya
62
2
0.09 %
jasmine
62
3
0.13 %
Midhun
63
2
0.09 %
swati
63
3
0.13 %
raju
64
2
0.09 %
manisha
64
3
0.13 %
Shubham
65
2
0.09 %
Crowny
65
3
0.13 %
Prashant
66
2
0.09 %
Aanchal
66
3
0.13 %
Nitesh
67
2
0.09 %
Sonam
67
3
0.13 %
Krishna
68
2
0.09 %
ramya
68
3
0.13 %
vishnu
69
2
0.09 %
N.Priyanka
69
3
0.13 %
Jay
70
2
0.09 %
pradeepa
70
3
0.13 %
Vicky
71
2
0.09 %
neha
71
3
0.13 %
sanchit
72
2
0.09 %
binita
72
3
0.13 %
GIRISH
73
2
0.09 %
Lopa
73
3
0.13 %
Ajeet
74
2
0.09 %
khushi
74
3
0.13 %
raunak
75
2
0.09 %
kuhu
75
3
0.13 %
Anupam
76
2
0.09 %
Anusha
76
3
0.13 %
Akshay
77
2
0.09 %
nishi
77
3
0.13 %
ashutosh
78
2
0.09 %
vidhya
78
3
0.13 %
PRATEEK
79
2
0.09 %
Dilmini
79
3
0.13 %
ANAND
80
2
0.09 %
Dawn
80
3
0.13 %
Ramanan
81
2
0.09 %
Gitanjali
81
3
0.13 %
Paaus
82
2
0.09 %
Keerthi
82
3
0.13 %
vishal
83
2
0.09 %
Akshata
83
3
0.13 %
Anish
84
2
0.09 %
arti
84
3
0.13 %
Deepro
85
2
0.09 %
Manasi
85
3
0.13 %
Avinash
86
2
0.09 %
Anoushka
86
3
0.13 %
SURESH
87
2
0.09 %
Sadaf
87
3
0.13 %
kaustubh
88
2
0.09 %
alisha
88
3
0.13 %
Nikhil
89
2
0.09 %
kavya
89
3
0.13 %
kapil
90
2
0.09 %
Lala
90
3
0.13 %
ashish
91
2
0.09 %
hannah
91
3
0.13 %
Tauseen
92
2
0.09 %
Ayushi
92
3
0.13 %
Ankit
93
2
0.09 %
shrinidhi
93
3
0.13 %
Harish
94
2
0.09 %
suvi
94
3
0.13 %
Sam
95
2
0.09 %
Anumeha
95
3
0.13 %
PANKAJ
96
2
0.09 %
Anushri
96
3
0.13 %
Vijay
97
2
0.09 %
sushma
97
3
0.13 %
Tejas
98
2
0.09 %
krittika
98
2
0.09 %
krish
99
2
0.09 %
vidushi
99
2
0.09 %
chandru
100
2
0.09 %
Nishita
100
2
0.09 %
Kartik
HOBBIES

Photo 1052 (47.2%)
Cinema 1285 (57.6%)
Music 1728 (77.5%)
Collections 548 (24.6%)
Trips 1060 (47.6%)
Sports 1071 (48.0%)
Reading 1394 (62.5%)
Painting, Drawing, Art 835 (37.5%)
Computing, video games : 1115 (50.0%)
Politics 289 (13.0%)
Animals, Nature 1034 (46.4%)
Astrology, Paranormal 387 (17.4%)
Clothes 765 (34.3%)
Sciences 951 (42.7%)
Cooking 707 (31.7%)
History 712 (31.9%)


LANGUAGES

Arabic : 40 (1.8%)
Chinese : 13 (0.6%)
Dutch : 13 (0.6%)
English : 2224 (99.8%)
French : 267 (12.0%)
German : 113 (5.1%)
Italian : 18 (0.8%)
Japansese : 53 (2.4%)
Korean : 22 (1.0%)
Portuguese : 22 (1.0%)
Russian : 22 (1.0%)
Spanish : 56 (2.5%)


AGES

0-7 : 2 (0.1%)

8 : 0 (0.0%)
9 : 10 (0.4%)
10 : 13 (0.6%)
11 : 29 (1.3%)
12 : 43 (1.9%)
13 : 54 (2.4%)
14 : 81 (3.6%)
15 : 110 (4.9%)
16 : 141 (6.3%)
17 : 176 (7.9%)
18 : 155 (7.0%)
19 : 151 (6.8%)
20 : 149 (6.7%)
21 : 134 (6.0%)
22 : 170 (7.6%)
23 : 144 (6.5%)
24 : 148 (6.6%)
25 : 102 (4.6%)
26 : 78 (3.5%)

27-99 : 339 (15.2%)Home = Students of the World => Penpals of the World => Penpal Statistics : India

Home
About us
Penpals for students
Countries of the World
Schools of the World
Games
Clubs, Blogs
Forums
Links

Keypal Statistics
(c) Students of the World / Etudiants du Monde - www.StudentsOfTheWorld.info

Since 2002, November 12
We have got visitors since September 8, 2001