Students of the World

see also :
penpals from
India
Students of the World
Penpal Statistics : India
2071 penpals

Top 100 Indian names - India
GIRLS
BOYS
RankNumbers Percent First namesRankNumbers Percent First names
1
9
0.43 %
priyanka
1
15
0.72 %
rahul
2
9
0.43 %
Tanya
2
13
0.63 %
Aditya
3
5
0.24 %
aditi
3
13
0.63 %
Abhishek
4
4
0.19 %
Divya
4
8
0.39 %
Shyam
5
4
0.19 %
Shreya
5
8
0.39 %
yash
6
4
0.19 %
anjali
6
8
0.39 %
Mahesh
7
4
0.19 %
priya
7
7
0.34 %
Deepak
8
4
0.19 %
Tanvi
8
7
0.34 %
Raj
9
4
0.19 %
Gayatri
9
7
0.34 %
Amit
10
3
0.14 %
ananya
10
7
0.34 %
Abhinav
11
3
0.14 %
Juvina
11
7
0.34 %
Kumar
12
3
0.14 %
Prachi
12
7
0.34 %
Arjun
13
3
0.14 %
Pavithra
13
6
0.29 %
Rohit
14
3
0.14 %
Radhika
14
6
0.29 %
ankur
15
3
0.14 %
Mahima
15
5
0.24 %
Parth
16
3
0.14 %
Sakshi
16
5
0.24 %
Palash
17
3
0.14 %
Riya
17
5
0.24 %
Neeraj
18
3
0.14 %
ishita
18
5
0.24 %
Rakesh
19
3
0.14 %
Shivangi
19
5
0.24 %
Mayank
20
3
0.14 %
ARCHITA
20
5
0.24 %
Rishabh
21
3
0.14 %
vaishnavi
21
4
0.19 %
Nitin
22
3
0.14 %
leah
22
4
0.19 %
akash
23
3
0.14 %
Anisha
23
4
0.19 %
Omkar
24
3
0.14 %
ANGEL
24
4
0.19 %
arun
25
3
0.14 %
Akansha
25
4
0.19 %
nishant
26
3
0.14 %
diya
26
4
0.19 %
Prathamesh
27
2
0.10 %
Keerthi
27
4
0.19 %
Ashwin
28
2
0.10 %
Akshata
28
4
0.19 %
shaan
29
2
0.10 %
arti
29
4
0.19 %
varun
30
2
0.10 %
Manasi
30
4
0.19 %
Karan
31
2
0.10 %
Anoushka
31
4
0.19 %
ajith
32
2
0.10 %
alisha
32
4
0.19 %
Manoj
33
2
0.10 %
kavya
33
4
0.19 %
ajay
34
2
0.10 %
Lala
34
4
0.19 %
manish
35
2
0.10 %
moii chhangte
35
4
0.19 %
Rohan
36
2
0.10 %
sania
36
4
0.19 %
sahil
37
2
0.10 %
Gitanjali
37
4
0.19 %
dinesh
38
2
0.10 %
Anushri
38
4
0.19 %
Sunny
39
2
0.10 %
sushma
39
4
0.19 %
siddharth
40
2
0.10 %
vidushi
40
3
0.14 %
Midhun
41
2
0.10 %
Anushree
41
3
0.14 %
raju
42
2
0.10 %
Anumeha
42
3
0.14 %
vishnu
43
2
0.10 %
Richa
43
3
0.14 %
Jay
44
2
0.10 %
Alice
44
3
0.14 %
Vijay
45
2
0.10 %
Niharika
45
3
0.14 %
Anupam
46
2
0.10 %
chanchal
46
3
0.14 %
Akshay
47
2
0.10 %
Ira
47
3
0.14 %
ashutosh
48
2
0.10 %
sanjana
48
3
0.14 %
PANKAJ
49
2
0.10 %
diksha
49
3
0.14 %
raunak
50
2
0.10 %
Mitali
50
3
0.14 %
Anish
51
2
0.10 %
anamika
51
3
0.14 %
Deepro
52
2
0.10 %
Manasa
52
3
0.14 %
Aryan
53
2
0.10 %
kamalika
53
3
0.14 %
Sam
54
2
0.10 %
Ria
54
3
0.14 %
Ram
55
2
0.10 %
rhea
55
3
0.14 %
kapil
56
2
0.10 %
Rachel
56
3
0.14 %
ashish
57
2
0.10 %
Urvashi
57
3
0.14 %
MOHIT
58
2
0.10 %
Apoorva
58
3
0.14 %
Tauseen
59
2
0.10 %
Aishwarya
59
3
0.14 %
Ankit
60
2
0.10 %
Arusha
60
3
0.14 %
Harish
61
2
0.10 %
Isabel
61
3
0.14 %
Pranav
62
2
0.10 %
Lavanya
62
3
0.14 %
Himanshu
63
2
0.10 %
Krithika
63
3
0.14 %
Anirudh
64
2
0.10 %
Isha
64
3
0.14 %
kaustubh
65
2
0.10 %
ishika
65
3
0.14 %
Nikhil
66
2
0.10 %
Ann
66
3
0.14 %
Jatin
67
2
0.10 %
Sneha
67
3
0.14 %
Dhruv
68
2
0.10 %
tenzin
68
3
0.14 %
Alok
69
2
0.10 %
eesha
69
3
0.14 %
Prakash
70
2
0.10 %
Namrata
70
3
0.14 %
Rajeev
71
2
0.10 %
shivani
71
3
0.14 %
ABHI
72
2
0.10 %
indhumathi
72
3
0.14 %
Krishna
73
2
0.10 %
natasha
73
3
0.14 %
Aaditya
74
2
0.10 %
Aswini
74
3
0.14 %
tushar
75
2
0.10 %
Nandita
75
3
0.14 %
Vibhor
76
2
0.10 %
Tisha
76
3
0.14 %
rajesh
77
2
0.10 %
Varsha
77
3
0.14 %
shivam
78
2
0.10 %
jiffy
78
3
0.14 %
Nitesh
79
2
0.10 %
Vani
79
3
0.14 %
Ajeet
80
2
0.10 %
debbie
80
3
0.14 %
Soham
81
2
0.10 %
Lily
81
3
0.14 %
Arka
82
2
0.10 %
Chandralekha
82
3
0.14 %
Shubham
83
2
0.10 %
neha
83
3
0.14 %
Prashant
84
2
0.10 %
Liza
84
3
0.14 %
GIRISH
85
2
0.10 %
jasmine
85
3
0.14 %
PRATEEK
86
2
0.10 %
swati
86
3
0.14 %
Ramanan
87
2
0.10 %
manisha
87
3
0.14 %
SURESH
88
2
0.10 %
Aanchal
88
2
0.10 %
akshat
89
2
0.10 %
Sonam
89
2
0.10 %
Yashwant
90
2
0.10 %
ramya
90
2
0.10 %
Santosh
91
2
0.10 %
N.Priyanka
91
2
0.10 %
MOHAMMED
92
2
0.10 %
pradeepa
92
2
0.10 %
rajat
93
2
0.10 %
seema
93
2
0.10 %
sanchit
94
2
0.10 %
AARUSHI
94
2
0.10 %
Raghav
95
2
0.10 %
shrinidhi
95
2
0.10 %
sharanu
96
2
0.10 %
Akanksha
96
2
0.10 %
Sourav
97
2
0.10 %
Lopa
97
2
0.10 %
Sumeet
98
2
0.10 %
kuhu
98
2
0.10 %
Hari
99
2
0.10 %
Anusha
99
2
0.10 %
subhash
100
2
0.10 %
nishi
100
2
0.10 %
johnHOBBIES

Photo 973 (47.0%)
Cinema 1201 (58.0%)
Music 1612 (77.8%)
Collections 515 (24.9%)
Trips 988 (47.7%)
Sports 1006 (48.6%)
Reading 1313 (63.4%)
Painting, Drawing, Art 784 (37.9%)
Computing, video games : 1051 (50.7%)
Politics 270 (13.0%)
Animals, Nature 959 (46.3%)
Astrology, Paranormal 360 (17.4%)
Clothes 711 (34.3%)
Sciences 881 (42.5%)
Cooking 660 (31.9%)
History 656 (31.7%)


LANGUAGES

Arabic : 37 (1.8%)
Chinese : 10 (0.5%)
Dutch : 8 (0.4%)
English : 2066 (99.8%)
French : 246 (11.9%)
German : 102 (4.9%)
Italian : 17 (0.8%)
Japansese : 48 (2.3%)
Korean : 15 (0.7%)
Portuguese : 17 (0.8%)
Russian : 17 (0.8%)
Spanish : 47 (2.3%)


AGES

0-7 : 2 (0.1%)

8 : 0 (0.0%)
9 : 9 (0.4%)
10 : 13 (0.6%)
11 : 25 (1.2%)
12 : 39 (1.9%)
13 : 45 (2.2%)
14 : 77 (3.7%)
15 : 98 (4.7%)
16 : 130 (6.3%)
17 : 162 (7.8%)
18 : 137 (6.6%)
19 : 135 (6.5%)
20 : 140 (6.8%)
21 : 121 (5.8%)
22 : 159 (7.7%)
23 : 140 (6.8%)
24 : 143 (6.9%)
25 : 96 (4.6%)
26 : 76 (3.7%)

27-99 : 324 (15.6%)Home = Students of the World => Penpals of the World => Penpal Statistics : India

Home
About us
Penpals for students
Countries of the World
Schools of the World
Games
Clubs, Blogs
Forums
Links

Keypal Statistics
(c) Students of the World / Etudiants du Monde - www.StudentsOfTheWorld.info

Since 2002, November 12
We have got visitors since September 8, 2001