Students of the World

see also :
penpals from
India
Students of the World
Penpal Statistics : India
2183 penpals

Top 100 Indian names - India
GIRLS
BOYS
RankNumbers Percent First namesRankNumbers Percent First names
1
9
0.41 %
priyanka
1
17
0.78 %
rahul
2
9
0.41 %
Tanya
2
14
0.64 %
Abhishek
3
5
0.23 %
Divya
3
13
0.60 %
Aditya
4
5
0.23 %
Tanvi
4
9
0.41 %
yash
5
5
0.23 %
aditi
5
9
0.41 %
Mahesh
6
4
0.18 %
Shreya
6
8
0.37 %
Kumar
7
4
0.18 %
anjali
7
8
0.37 %
Shyam
8
4
0.18 %
priya
8
8
0.37 %
Amit
9
4
0.18 %
Shivangi
9
7
0.32 %
Arjun
10
4
0.18 %
Gayatri
10
7
0.32 %
Deepak
11
3
0.14 %
diya
11
7
0.32 %
Raj
12
3
0.14 %
ananya
12
7
0.32 %
Rohit
13
3
0.14 %
Juvina
13
7
0.32 %
Abhinav
14
3
0.14 %
Prachi
14
6
0.27 %
ankur
15
3
0.14 %
Pavithra
15
5
0.23 %
Parth
16
3
0.14 %
Mahima
16
5
0.23 %
Palash
17
3
0.14 %
Radhika
17
5
0.23 %
Rakesh
18
3
0.14 %
Riya
18
5
0.23 %
Neeraj
19
3
0.14 %
ishita
19
5
0.23 %
Mayank
20
3
0.14 %
Sakshi
20
5
0.23 %
Rishabh
21
3
0.14 %
ARCHITA
21
5
0.23 %
siddharth
22
3
0.14 %
vaishnavi
22
4
0.18 %
Nitin
23
3
0.14 %
leah
23
4
0.18 %
akash
24
3
0.14 %
Anisha
24
4
0.18 %
Omkar
25
3
0.14 %
ANGEL
25
4
0.18 %
Prathamesh
26
3
0.14 %
Akansha
26
4
0.18 %
arun
27
3
0.14 %
seema
27
4
0.18 %
nishant
28
2
0.09 %
Akanksha
28
4
0.18 %
Ram
29
2
0.09 %
Lopa
29
4
0.18 %
shaan
30
2
0.09 %
khushi
30
4
0.18 %
Ashwin
31
2
0.09 %
kuhu
31
4
0.18 %
Aryan
32
2
0.09 %
Anusha
32
4
0.18 %
Manoj
33
2
0.09 %
nishi
33
4
0.18 %
varun
34
2
0.09 %
vidhya
34
4
0.18 %
Karan
35
2
0.09 %
Dilmini
35
4
0.18 %
MOHIT
36
2
0.09 %
binita
36
4
0.18 %
Jatin
37
2
0.09 %
Keerthi
37
4
0.18 %
Pranav
38
2
0.09 %
Akshata
38
4
0.18 %
ajith
39
2
0.09 %
arti
39
4
0.18 %
sahil
40
2
0.09 %
Manasi
40
4
0.18 %
ajay
41
2
0.09 %
Anoushka
41
4
0.18 %
shivam
42
2
0.09 %
Sadaf
42
4
0.18 %
dinesh
43
2
0.09 %
alisha
43
4
0.18 %
Sunny
44
2
0.09 %
kavya
44
4
0.18 %
manish
45
2
0.09 %
Lala
45
4
0.18 %
Rohan
46
2
0.09 %
Dawn
46
3
0.14 %
Midhun
47
2
0.09 %
Ayushi
47
3
0.14 %
raju
48
2
0.09 %
shrinidhi
48
3
0.14 %
Shubham
49
2
0.09 %
suvi
49
3
0.14 %
Prashant
50
2
0.09 %
Gitanjali
50
3
0.14 %
vishnu
51
2
0.09 %
Anushri
51
3
0.14 %
Jay
52
2
0.09 %
sushma
52
3
0.14 %
Vicky
53
2
0.09 %
krittika
53
3
0.14 %
GIRISH
54
2
0.09 %
vidushi
54
3
0.14 %
PRATEEK
55
2
0.09 %
hannah
55
3
0.14 %
ANAND
56
2
0.09 %
Papuii colney
56
3
0.14 %
Ramanan
57
2
0.09 %
Anumeha
57
3
0.14 %
Paaus
58
2
0.09 %
Richa
58
3
0.14 %
Ajeet
59
2
0.09 %
Alice
59
3
0.14 %
raunak
60
2
0.09 %
Niharika
60
3
0.14 %
Anupam
61
2
0.09 %
chanchal
61
3
0.14 %
Akshay
62
2
0.09 %
Ira
62
3
0.14 %
ashutosh
63
2
0.09 %
sanjana
63
3
0.14 %
SURESH
64
2
0.09 %
deepa
64
3
0.14 %
vishal
65
2
0.09 %
diksha
65
3
0.14 %
Anish
66
2
0.09 %
Mitali
66
3
0.14 %
Deepro
67
2
0.09 %
anamika
67
3
0.14 %
Avinash
68
2
0.09 %
Manasa
68
3
0.14 %
PANKAJ
69
2
0.09 %
Anushree
69
3
0.14 %
Vijay
70
2
0.09 %
moii chhangte
70
3
0.14 %
kaustubh
71
2
0.09 %
sania
71
3
0.14 %
Nikhil
72
2
0.09 %
Ria
72
3
0.14 %
kapil
73
2
0.09 %
rhea
73
3
0.14 %
ashish
74
2
0.09 %
Rachel
74
3
0.14 %
Tauseen
75
2
0.09 %
kiran
75
3
0.14 %
Ankit
76
2
0.09 %
Urvashi
76
3
0.14 %
Harish
77
2
0.09 %
Apoorva
77
3
0.14 %
Sam
78
2
0.09 %
Aishwarya
78
3
0.14 %
Tejas
79
2
0.09 %
Arusha
79
3
0.14 %
tushar
80
2
0.09 %
Isabel
80
3
0.14 %
Dhruv
81
2
0.09 %
Neelam
81
3
0.14 %
Alok
82
2
0.09 %
Lavanya
82
3
0.14 %
Prakash
83
2
0.09 %
Krithika
83
3
0.14 %
Sachin
84
2
0.09 %
Isha
84
3
0.14 %
Rajeev
85
2
0.09 %
ishika
85
3
0.14 %
Himanshu
86
2
0.09 %
Ann
86
3
0.14 %
Anirudh
87
2
0.09 %
Sneha
87
3
0.14 %
Vibhor
88
2
0.09 %
tenzin
88
3
0.14 %
VEDANT
89
2
0.09 %
eesha
89
3
0.14 %
saju
90
2
0.09 %
Namrata
90
3
0.14 %
rajesh
91
2
0.09 %
shivani
91
3
0.14 %
ABHI
92
2
0.09 %
indhumathi
92
3
0.14 %
Soham
93
2
0.09 %
Nandita
93
3
0.14 %
Arka
94
2
0.09 %
Tisha
94
3
0.14 %
Nitesh
95
2
0.09 %
Varsha
95
3
0.14 %
Krishna
96
2
0.09 %
jiffy
96
3
0.14 %
Aaditya
97
2
0.09 %
Vani
97
2
0.09 %
akshat
98
2
0.09 %
debbie
98
2
0.09 %
Yashwant
99
2
0.09 %
Lily
99
2
0.09 %
Santosh
100
2
0.09 %
Chandralekha
100
2
0.09 %
suneel
HOBBIES

Photo 1033 (47.3%)
Cinema 1261 (57.8%)
Music 1692 (77.5%)
Collections 538 (24.6%)
Trips 1040 (47.6%)
Sports 1049 (48.1%)
Reading 1368 (62.7%)
Painting, Drawing, Art 821 (37.6%)
Computing, video games : 1095 (50.2%)
Politics 281 (12.9%)
Animals, Nature 1010 (46.3%)
Astrology, Paranormal 380 (17.4%)
Clothes 753 (34.5%)
Sciences 932 (42.7%)
Cooking 694 (31.8%)
History 694 (31.8%)


LANGUAGES

Arabic : 40 (1.8%)
Chinese : 12 (0.5%)
Dutch : 13 (0.6%)
English : 2178 (99.8%)
French : 263 (12.0%)
German : 110 (5.0%)
Italian : 18 (0.8%)
Japansese : 52 (2.4%)
Korean : 21 (1.0%)
Portuguese : 21 (1.0%)
Russian : 20 (0.9%)
Spanish : 50 (2.3%)


AGES

0-7 : 2 (0.1%)

8 : 0 (0.0%)
9 : 10 (0.5%)
10 : 13 (0.6%)
11 : 27 (1.2%)
12 : 42 (1.9%)
13 : 51 (2.3%)
14 : 81 (3.7%)
15 : 110 (5.0%)
16 : 137 (6.3%)
17 : 172 (7.9%)
18 : 149 (6.8%)
19 : 144 (6.6%)
20 : 148 (6.8%)
21 : 127 (5.8%)
22 : 168 (7.7%)
23 : 144 (6.6%)
24 : 148 (6.8%)
25 : 100 (4.6%)
26 : 76 (3.5%)

27-99 : 334 (15.3%)Home = Students of the World => Penpals of the World => Penpal Statistics : India

Home
About us
Penpals for students
Countries of the World
Schools of the World
Games
Clubs, Blogs
Forums
Links

Keypal Statistics
(c) Students of the World / Etudiants du Monde - www.StudentsOfTheWorld.info

Since 2002, November 12
We have got visitors since September 8, 2001