Students of the World

see also :
penpals from
India
Students of the World
Penpal Statistics : India
2547 penpals

Top 100 Indian names - India
GIRLS
BOYS
RankNumbers Percent First namesRankNumbers Percent First names
1
9
0.35 %
priyanka
1
14
0.55 %
Aditya
2
9
0.35 %
Tanya
2
12
0.47 %
Abhishek
3
8
0.31 %
Aditi
3
10
0.39 %
Raj
4
8
0.31 %
Shreya
4
10
0.39 %
yash
5
7
0.27 %
Tanvi
5
9
0.35 %
Rahul
6
7
0.27 %
Sneha
6
9
0.35 %
Rohit
7
6
0.24 %
nishi
7
8
0.31 %
Abhinav
8
6
0.24 %
anjali
8
8
0.31 %
Deepak
9
5
0.20 %
KRITI
9
7
0.27 %
Amit
10
5
0.20 %
prachi
10
7
0.27 %
Arjun
11
5
0.20 %
Apoorva
11
7
0.27 %
Rakesh
12
5
0.20 %
Kavitha
12
7
0.27 %
Mahesh
13
5
0.20 %
vaishnavi
13
6
0.24 %
Shyam
14
5
0.20 %
Aishwarya
14
6
0.24 %
ankur
15
4
0.16 %
Anumeha
15
6
0.24 %
Dhruv
16
4
0.16 %
Megha
16
6
0.24 %
Rajesh
17
4
0.16 %
Gayatri
17
6
0.24 %
harish
18
4
0.16 %
Riya
18
5
0.20 %
raunak
19
4
0.16 %
Divya
19
5
0.20 %
tauseen
20
4
0.16 %
Richa
20
5
0.20 %
Mayank
21
4
0.16 %
ananya
21
5
0.20 %
Manoj
22
4
0.16 %
Nikita
22
5
0.20 %
Parth
23
4
0.16 %
miti
23
5
0.20 %
Manish
24
4
0.16 %
diya
24
5
0.20 %
nikhil
25
4
0.16 %
radhika
25
5
0.20 %
ashwin
26
4
0.16 %
Priya
26
5
0.20 %
Palash
27
4
0.16 %
Ria
27
5
0.20 %
Rishabh
28
4
0.16 %
Shriya
28
5
0.20 %
Surya
29
4
0.16 %
tina
29
5
0.20 %
sunny
30
4
0.16 %
Juvina
30
5
0.20 %
sahil
31
3
0.12 %
alisha
31
5
0.20 %
akash
32
3
0.12 %
ARCHITA
32
5
0.20 %
akshat
33
3
0.12 %
Bhagirathy
33
5
0.20 %
Omkar
34
3
0.12 %
tenzin
34
4
0.16 %
SHASHANK
35
3
0.12 %
ishita
35
4
0.16 %
varun
36
3
0.12 %
sana
36
4
0.16 %
dinesh
37
3
0.12 %
Anumeya
37
4
0.16 %
Himanshu
38
3
0.12 %
ANGEL
38
4
0.16 %
Nitin
39
3
0.12 %
Meera
39
4
0.16 %
Neeraj
40
3
0.12 %
Anisha
40
4
0.16 %
hari
41
3
0.12 %
Archana
41
4
0.16 %
jatin
42
3
0.12 %
jasmine
42
4
0.16 %
Alok
43
3
0.12 %
Shivangi
43
4
0.16 %
Aaditya
44
3
0.12 %
Pavithra
44
4
0.16 %
Karthik
45
3
0.12 %
Rhea
45
4
0.16 %
rohan
46
3
0.12 %
sanjana
46
4
0.16 %
shaan
47
3
0.12 %
Anipa
47
4
0.16 %
Prateek
48
3
0.12 %
Vidhya
48
4
0.16 %
Prashant
49
3
0.12 %
Deepthi
49
4
0.16 %
Vignesh
50
3
0.12 %
Mahima
50
4
0.16 %
mohit
51
3
0.12 %
shruti
51
4
0.16 %
Kumar
52
3
0.12 %
geyir
52
4
0.16 %
Vishnu
53
3
0.12 %
manisha
53
4
0.16 %
prakash
54
3
0.12 %
Radha
54
4
0.16 %
arun
55
3
0.12 %
Akansha
55
4
0.16 %
ajith
56
3
0.12 %
Sakshi
56
4
0.16 %
Prathamesh
57
3
0.12 %
Pooja
57
4
0.16 %
Nithin
58
3
0.12 %
Ann
58
4
0.16 %
nishant
59
3
0.12 %
varsha
59
4
0.16 %
siddharth
60
3
0.12 %
Hiba
60
4
0.16 %
rajeev
61
3
0.12 %
ritika
61
4
0.16 %
Karan
62
3
0.12 %
Ira
62
4
0.16 %
kapil
63
3
0.12 %
leah
63
3
0.12 %
Ram
64
3
0.12 %
shivani
64
3
0.12 %
vivek
65
3
0.12 %
natasha
65
3
0.12 %
sunil
66
2
0.08 %
ishika
66
3
0.12 %
ravi
67
2
0.08 %
Akanksha
67
3
0.12 %
adarsh
68
2
0.08 %
menaja
68
3
0.12 %
vijay
69
2
0.08 %
Anushri
69
3
0.12 %
ajay
70
2
0.08 %
anushka
70
3
0.12 %
Pranav
71
2
0.08 %
Roshni
71
3
0.12 %
Ramanan
72
2
0.08 %
Krithika
72
3
0.12 %
Midhun
73
2
0.08 %
Lily
73
3
0.12 %
Soham
74
2
0.08 %
pradeepa
74
3
0.12 %
Vibhor
75
2
0.08 %
Lala
75
3
0.12 %
ashutosh
76
2
0.08 %
neha
76
3
0.12 %
Shiva
77
2
0.08 %
Papuii colney
77
3
0.12 %
raju
78
2
0.08 %
sonali
78
3
0.12 %
MUKESH
79
2
0.08 %
sammy
79
3
0.12 %
Arka
80
2
0.08 %
Anushree
80
3
0.12 %
PANKAJ
81
2
0.08 %
Pragya
81
3
0.12 %
Mr. Respect
82
2
0.08 %
Simona
82
3
0.12 %
Shivam
83
2
0.08 %
Prerana
83
3
0.12 %
Anirudh
84
2
0.08 %
Naina
84
3
0.12 %
Vatsal
85
2
0.08 %
Keerthi
85
3
0.12 %
bharath
86
2
0.08 %
Deena
86
3
0.12 %
Harman
87
2
0.08 %
Lopa
87
3
0.12 %
AKSHAY
88
2
0.08 %
kuhu
88
3
0.12 %
Kunal
89
2
0.08 %
Anusha
89
3
0.12 %
ABHI
90
2
0.08 %
anamika
90
3
0.12 %
Nitesh
91
2
0.08 %
N.Priyanka
91
3
0.12 %
inder
92
2
0.08 %
AARUSHI
92
3
0.12 %
Apoorv
93
2
0.08 %
moii chhangte
93
3
0.12 %
ashish
94
2
0.08 %
yeshi
94
3
0.12 %
Jay
95
2
0.08 %
sonal
95
3
0.12 %
Ankit
96
2
0.08 %
Mekhala
96
3
0.12 %
Aryan
97
2
0.08 %
Akshata
97
3
0.12 %
Yashwant
98
2
0.08 %
jiffy
98
3
0.12 %
Saini
99
2
0.08 %
ramya
99
3
0.12 %
vishal
100
2
0.08 %
taarka
100
3
0.12 %
ShubhamHOBBIES

Photo 1185 (46.5%)
Cinema 1475 (57.9%)
Music 1961 (77.0%)
Collections 693 (27.2%)
Trips 1205 (47.3%)
Sports 1254 (49.2%)
Reading 1591 (62.5%)
Painting, Drawing, Art 1026 (40.3%)
Computing, video games : 1358 (53.3%)
Politics 320 (12.6%)
Animals, Nature 1179 (46.3%)
Astrology, Paranormal 465 (18.3%)
Clothes 924 (36.3%)
Sciences 1071 (42.0%)
Cooking 779 (30.6%)
History 762 (29.9%)


LANGUAGES

Arabic : 48 (1.9%)
Chinese : 17 (0.7%)
Dutch : 11 (0.4%)
English : 2542 (99.8%)
French : 280 (11.0%)
German : 104 (4.1%)
Italian : 24 (0.9%)
Japansese : 62 (2.4%)
Korean : 24 (0.9%)
Portuguese : 17 (0.7%)
Russian : 21 (0.8%)
Spanish : 56 (2.2%)


AGES

0-7 : 0 (0.0%)

8 : 7 (0.3%)
9 : 12 (0.5%)
10 : 23 (0.9%)
11 : 35 (1.4%)
12 : 48 (1.9%)
13 : 70 (2.7%)
14 : 100 (3.9%)
15 : 158 (6.2%)
16 : 190 (7.5%)
17 : 191 (7.5%)
18 : 189 (7.4%)
19 : 184 (7.2%)
20 : 170 (6.7%)
21 : 197 (7.7%)
22 : 159 (6.2%)
23 : 165 (6.5%)
24 : 127 (5.0%)
25 : 88 (3.5%)
26 : 75 (2.9%)

27-99 : 359 (14.1%)Home = Students of the World => Penpals of the World => Penpal Statistics : India

Home
About us
Penpals for students
Countries of the World
Schools of the World
Games
Clubs, Blogs
Forums
Links

Keypal Statistics
(c) Students of the World / Etudiants du Monde - www.StudentsOfTheWorld.info

Since 2002, November 12
We have got visitors since September 8, 2001