Students of the World

see also :
penpals from
India
Students of the World
Penpal Statistics : India
1977 penpals

Top 100 Indian names - India
GIRLS
BOYS
RankNumbers Percent First namesRankNumbers Percent First names
1
9
0.46 %
priyanka
1
14
0.71 %
Abhishek
2
9
0.46 %
Tanya
2
13
0.66 %
Aditya
3
4
0.20 %
Divya
3
10
0.51 %
rahul
4
4
0.20 %
Shreya
4
8
0.40 %
Mahesh
5
4
0.20 %
anjali
5
7
0.35 %
Deepak
6
4
0.20 %
priya
6
7
0.35 %
Shyam
7
4
0.20 %
Tanvi
7
7
0.35 %
Abhinav
8
4
0.20 %
Gayatri
8
7
0.35 %
yash
9
4
0.20 %
aditi
9
7
0.35 %
Arjun
10
3
0.15 %
Juvina
10
6
0.30 %
Rohit
11
3
0.15 %
Prachi
11
6
0.30 %
ankur
12
3
0.15 %
ananya
12
6
0.30 %
Amit
13
3
0.15 %
Radhika
13
5
0.25 %
Parth
14
3
0.15 %
Mahima
14
5
0.25 %
Palash
15
3
0.15 %
Pavithra
15
5
0.25 %
Rakesh
16
3
0.15 %
Sakshi
16
5
0.25 %
Mayank
17
3
0.15 %
Riya
17
5
0.25 %
Raj
18
3
0.15 %
ishita
18
5
0.25 %
Rishabh
19
3
0.15 %
Shivangi
19
5
0.25 %
Kumar
20
3
0.15 %
ARCHITA
20
4
0.20 %
Nitin
21
3
0.15 %
vaishnavi
21
4
0.20 %
akash
22
3
0.15 %
leah
22
4
0.20 %
Omkar
23
3
0.15 %
shivani
23
4
0.20 %
arun
24
3
0.15 %
Anisha
24
4
0.20 %
nishant
25
3
0.15 %
ANGEL
25
4
0.20 %
Neeraj
26
3
0.15 %
Akansha
26
4
0.20 %
Prathamesh
27
3
0.15 %
diya
27
4
0.20 %
Ashwin
28
2
0.10 %
Keerthi
28
4
0.20 %
shaan
29
2
0.10 %
Akshata
29
4
0.20 %
varun
30
2
0.10 %
arti
30
4
0.20 %
Karan
31
2
0.10 %
Manasi
31
4
0.20 %
ajith
32
2
0.10 %
Anoushka
32
4
0.20 %
ajay
33
2
0.10 %
Lala
33
4
0.20 %
manish
34
2
0.10 %
Papuii colney
34
4
0.20 %
Rohan
35
2
0.10 %
Gitanjali
35
4
0.20 %
Aaditya
36
2
0.10 %
Anushri
36
4
0.20 %
sahil
37
2
0.10 %
sushma
37
4
0.20 %
dinesh
38
2
0.10 %
vidushi
38
4
0.20 %
Sunny
39
2
0.10 %
kavya
39
4
0.20 %
siddharth
40
2
0.10 %
moii chhangte
40
3
0.15 %
Midhun
41
2
0.10 %
sania
41
3
0.15 %
raju
42
2
0.10 %
Anumeha
42
3
0.15 %
vishnu
43
2
0.10 %
Richa
43
3
0.15 %
Jay
44
2
0.10 %
Alice
44
3
0.15 %
PRATEEK
45
2
0.10 %
Niharika
45
3
0.15 %
ANAND
46
2
0.10 %
chanchal
46
3
0.15 %
Ramanan
47
2
0.10 %
Ira
47
3
0.15 %
Anupam
48
2
0.10 %
Tejaswini
48
3
0.15 %
ashutosh
49
2
0.10 %
sanjana
49
3
0.15 %
raunak
50
2
0.10 %
diksha
50
3
0.15 %
Anish
51
2
0.10 %
Ria
51
3
0.15 %
Deepro
52
2
0.10 %
Arya
52
3
0.15 %
Aryan
53
2
0.10 %
rhea
53
3
0.15 %
PANKAJ
54
2
0.10 %
Rachel
54
3
0.15 %
Ram
55
2
0.10 %
Urvashi
55
3
0.15 %
kapil
56
2
0.10 %
Apoorva
56
3
0.15 %
ashish
57
2
0.10 %
Mitali
57
3
0.15 %
MOHIT
58
2
0.10 %
anamika
58
3
0.15 %
Tauseen
59
2
0.10 %
Manasa
59
3
0.15 %
Ankit
60
2
0.10 %
ishika
60
3
0.15 %
Harish
61
2
0.10 %
Ann
61
3
0.15 %
Pranav
62
2
0.10 %
Sneha
62
3
0.15 %
Himanshu
63
2
0.10 %
tenzin
63
3
0.15 %
Anirudh
64
2
0.10 %
eesha
64
3
0.15 %
Manoj
65
2
0.10 %
jiffy
65
3
0.15 %
kaustubh
66
2
0.10 %
Aishwarya
66
3
0.15 %
Nikhil
67
2
0.10 %
Isabel
67
3
0.15 %
Jatin
68
2
0.10 %
Krithika
68
3
0.15 %
Dhruv
69
2
0.10 %
Isha
69
3
0.15 %
Alok
70
2
0.10 %
indhumathi
70
3
0.15 %
Prakash
71
2
0.10 %
natasha
71
3
0.15 %
Rajeev
72
2
0.10 %
Aswini
72
3
0.15 %
ABHI
73
2
0.10 %
Nandita
73
3
0.15 %
tushar
74
2
0.10 %
Tisha
74
3
0.15 %
Vibhor
75
2
0.10 %
Varsha
75
3
0.15 %
rajesh
76
2
0.10 %
Sonam
76
3
0.15 %
shivam
77
2
0.10 %
neha
77
3
0.15 %
Soham
78
2
0.10 %
Liza
78
3
0.15 %
Arka
79
2
0.10 %
jasmine
79
3
0.15 %
Nitesh
80
2
0.10 %
swati
80
3
0.15 %
Shubham
81
2
0.10 %
manisha
81
3
0.15 %
Prashant
82
2
0.10 %
Aanchal
82
3
0.15 %
GIRISH
83
2
0.10 %
Roshni
83
2
0.10 %
akshat
84
2
0.10 %
Vani
84
2
0.10 %
Yashwant
85
2
0.10 %
debbie
85
2
0.10 %
Santosh
86
2
0.10 %
Lily
86
2
0.10 %
MOHAMMED
87
2
0.10 %
Chandralekha
87
2
0.10 %
rajat
88
2
0.10 %
seema
88
2
0.10 %
sanchit
89
2
0.10 %
AARUSHI
89
2
0.10 %
Raghav
90
2
0.10 %
Akanksha
90
2
0.10 %
sharanu
91
2
0.10 %
Lopa
91
2
0.10 %
Sourav
92
2
0.10 %
anushka
92
2
0.10 %
Sumeet
93
2
0.10 %
kuhu
93
2
0.10 %
Hari
94
2
0.10 %
Anusha
94
2
0.10 %
subhash
95
2
0.10 %
nishi
95
2
0.10 %
john
96
2
0.10 %
vidhya
96
2
0.10 %
SURESH
97
2
0.10 %
ramya
97
2
0.10 %
Aadil
98
2
0.10 %
N.Priyanka
98
2
0.10 %
MUKESH
99
2
0.10 %
pradeepa
99
2
0.10 %
rayyan
100
2
0.10 %
Dawn
100
2
0.10 %
ArnabHOBBIES

Photo 942 (47.6%)
Cinema 1151 (58.2%)
Music 1536 (77.7%)
Collections 497 (25.1%)
Trips 947 (47.9%)
Sports 962 (48.7%)
Reading 1256 (63.5%)
Painting, Drawing, Art 749 (37.9%)
Computing, video games : 1014 (51.3%)
Politics 256 (12.9%)
Animals, Nature 921 (46.6%)
Astrology, Paranormal 345 (17.5%)
Clothes 684 (34.6%)
Sciences 839 (42.4%)
Cooking 633 (32.0%)
History 624 (31.6%)


LANGUAGES

Arabic : 35 (1.8%)
Chinese : 10 (0.5%)
Dutch : 7 (0.4%)
English : 1973 (99.8%)
French : 235 (11.9%)
German : 93 (4.7%)
Italian : 16 (0.8%)
Japansese : 48 (2.4%)
Korean : 15 (0.8%)
Portuguese : 16 (0.8%)
Russian : 17 (0.9%)
Spanish : 42 (2.1%)


AGES

0-7 : 2 (0.1%)

8 : 0 (0.0%)
9 : 7 (0.4%)
10 : 12 (0.6%)
11 : 24 (1.2%)
12 : 37 (1.9%)
13 : 42 (2.1%)
14 : 73 (3.7%)
15 : 94 (4.8%)
16 : 127 (6.4%)
17 : 154 (7.8%)
18 : 128 (6.5%)
19 : 128 (6.5%)
20 : 135 (6.8%)
21 : 119 (6.0%)
22 : 150 (7.6%)
23 : 129 (6.5%)
24 : 135 (6.8%)
25 : 91 (4.6%)
26 : 75 (3.8%)

27-99 : 315 (15.9%)Home = Students of the World => Penpals of the World => Penpal Statistics : India

Home
About us
Penpals for students
Countries of the World
Schools of the World
Games
Clubs, Blogs
Forums
Links

Keypal Statistics
(c) Students of the World / Etudiants du Monde - www.StudentsOfTheWorld.info

Since 2002, November 12
We have got visitors since September 8, 2001