Students of the World

see also :
penpals from
India
Students of the World
Penpal Statistics : India
2564 penpals

Top 100 Indian names - India
GIRLS
BOYS
RankNumbers Percent First namesRankNumbers Percent First names
1
9
0.35 %
Tanya
1
15
0.59 %
Aditya
2
9
0.35 %
priyanka
2
13
0.51 %
Abhishek
3
8
0.31 %
Aditi
3
10
0.39 %
Raj
4
8
0.31 %
Shreya
4
10
0.39 %
yash
5
7
0.27 %
Tanvi
5
9
0.35 %
Rahul
6
7
0.27 %
Sneha
6
9
0.35 %
Rohit
7
6
0.23 %
nishi
7
8
0.31 %
Abhinav
8
6
0.23 %
anjali
8
8
0.31 %
Deepak
9
5
0.20 %
KRITI
9
7
0.27 %
Amit
10
5
0.20 %
prachi
10
7
0.27 %
Arjun
11
5
0.20 %
Apoorva
11
7
0.27 %
Rakesh
12
5
0.20 %
Kavitha
12
7
0.27 %
Mahesh
13
5
0.20 %
vaishnavi
13
6
0.23 %
ankur
14
5
0.20 %
Aishwarya
14
6
0.23 %
Shyam
15
4
0.16 %
Anumeha
15
6
0.23 %
Manish
16
4
0.16 %
Megha
16
6
0.23 %
Dhruv
17
4
0.16 %
Gayatri
17
6
0.23 %
Rajesh
18
4
0.16 %
Riya
18
6
0.23 %
harish
19
4
0.16 %
Divya
19
5
0.20 %
raunak
20
4
0.16 %
Richa
20
5
0.20 %
tauseen
21
4
0.16 %
ananya
21
5
0.20 %
varun
22
4
0.16 %
Nikita
22
5
0.20 %
Manoj
23
4
0.16 %
miti
23
5
0.20 %
Parth
24
4
0.16 %
diya
24
5
0.20 %
nikhil
25
4
0.16 %
radhika
25
5
0.20 %
ashwin
26
4
0.16 %
Priya
26
5
0.20 %
Palash
27
4
0.16 %
Ria
27
5
0.20 %
Rishabh
28
4
0.16 %
Shriya
28
5
0.20 %
Surya
29
4
0.16 %
tina
29
5
0.20 %
sunny
30
4
0.16 %
Juvina
30
5
0.20 %
sahil
31
3
0.12 %
alisha
31
5
0.20 %
akash
32
3
0.12 %
ARCHITA
32
5
0.20 %
akshat
33
3
0.12 %
Bhagirathy
33
5
0.20 %
Omkar
34
3
0.12 %
tenzin
34
5
0.20 %
Mayank
35
3
0.12 %
ishita
35
4
0.16 %
SHASHANK
36
3
0.12 %
leah
36
4
0.16 %
dinesh
37
3
0.12 %
shivani
37
4
0.16 %
Nitin
38
3
0.12 %
Sakshi
38
4
0.16 %
Neeraj
39
3
0.12 %
sana
39
4
0.16 %
Aaditya
40
3
0.12 %
Anumeya
40
4
0.16 %
hari
41
3
0.12 %
Meera
41
4
0.16 %
jatin
42
3
0.12 %
Anisha
42
4
0.16 %
Alok
43
3
0.12 %
ANGEL
43
4
0.16 %
Karthik
44
3
0.12 %
natasha
44
4
0.16 %
rohan
45
3
0.12 %
Archana
45
4
0.16 %
shaan
46
3
0.12 %
jasmine
46
4
0.16 %
Prateek
47
3
0.12 %
Shivangi
47
4
0.16 %
Prashant
48
3
0.12 %
Rhea
48
4
0.16 %
Vignesh
49
3
0.12 %
sanjana
49
4
0.16 %
mohit
50
3
0.12 %
Anipa
50
4
0.16 %
Kumar
51
3
0.12 %
Vidhya
51
4
0.16 %
Vishnu
52
3
0.12 %
Deepthi
52
4
0.16 %
prakash
53
3
0.12 %
Pavithra
53
4
0.16 %
arun
54
3
0.12 %
shruti
54
4
0.16 %
Prathamesh
55
3
0.12 %
geyir
55
4
0.16 %
Nithin
56
3
0.12 %
manisha
56
4
0.16 %
nishant
57
3
0.12 %
Radha
57
4
0.16 %
ajith
58
3
0.12 %
Mahima
58
4
0.16 %
siddharth
59
3
0.12 %
Pooja
59
4
0.16 %
rajeev
60
3
0.12 %
Ann
60
4
0.16 %
Karan
61
3
0.12 %
varsha
61
4
0.16 %
kapil
62
3
0.12 %
Hiba
62
4
0.16 %
Himanshu
63
3
0.12 %
Akansha
63
3
0.12 %
Ram
64
3
0.12 %
ritika
64
3
0.12 %
vivek
65
3
0.12 %
Ira
65
3
0.12 %
sunil
66
2
0.08 %
ishika
66
3
0.12 %
ravi
67
2
0.08 %
Akanksha
67
3
0.12 %
adarsh
68
2
0.08 %
menaja
68
3
0.12 %
vijay
69
2
0.08 %
Anushri
69
3
0.12 %
ajay
70
2
0.08 %
anushka
70
3
0.12 %
Midhun
71
2
0.08 %
diksha
71
3
0.12 %
Soham
72
2
0.08 %
Misha
72
3
0.12 %
Vibhor
73
2
0.08 %
Chandralekha
73
3
0.12 %
ashutosh
74
2
0.08 %
Dawn
74
3
0.12 %
Ramanan
75
2
0.08 %
Aswini
75
3
0.12 %
Shiva
76
2
0.08 %
sonali
76
3
0.12 %
raju
77
2
0.08 %
Suman
77
3
0.12 %
MUKESH
78
2
0.08 %
sammy
78
3
0.12 %
Arka
79
2
0.08 %
Anushree
79
3
0.12 %
Mr. Respect
80
2
0.08 %
Pragya
80
3
0.12 %
Shivam
81
2
0.08 %
Simona
81
3
0.12 %
Anirudh
82
2
0.08 %
Prerana
82
3
0.12 %
ANAND
83
2
0.08 %
Naina
83
3
0.12 %
PANKAJ
84
2
0.08 %
Keerthi
84
3
0.12 %
Vatsal
85
2
0.08 %
Deena
85
3
0.12 %
bharath
86
2
0.08 %
Lopa
86
3
0.12 %
Harman
87
2
0.08 %
Roshni
87
3
0.12 %
AKSHAY
88
2
0.08 %
Krithika
88
3
0.12 %
Kunal
89
2
0.08 %
Lily
89
3
0.12 %
Ankit
90
2
0.08 %
pradeepa
90
3
0.12 %
Aryan
91
2
0.08 %
Lala
91
3
0.12 %
ABHI
92
2
0.08 %
yeshi
92
3
0.12 %
Nitesh
93
2
0.08 %
sonal
93
3
0.12 %
inder
94
2
0.08 %
Mekhala
94
3
0.12 %
Apoorv
95
2
0.08 %
kuhu
95
3
0.12 %
ashish
96
2
0.08 %
Anusha
96
3
0.12 %
Jay
97
2
0.08 %
anamika
97
3
0.12 %
Yashwant
98
2
0.08 %
N.Priyanka
98
3
0.12 %
Saini
99
2
0.08 %
taarka
99
3
0.12 %
vishal
100
2
0.08 %
kim
100
3
0.12 %
ShubhamHOBBIES

Photo 1195 (46.6%)
Cinema 1486 (58.0%)
Music 1978 (77.1%)
Collections 695 (27.1%)
Trips 1216 (47.4%)
Sports 1264 (49.3%)
Reading 1608 (62.7%)
Painting, Drawing, Art 1033 (40.3%)
Computing, video games : 1369 (53.4%)
Politics 323 (12.6%)
Animals, Nature 1189 (46.4%)
Astrology, Paranormal 467 (18.2%)
Clothes 932 (36.3%)
Sciences 1077 (42.0%)
Cooking 788 (30.7%)
History 769 (30.0%)


LANGUAGES

Arabic : 49 (1.9%)
Chinese : 18 (0.7%)
Dutch : 12 (0.5%)
English : 2559 (99.8%)
French : 281 (11.0%)
German : 107 (4.2%)
Italian : 25 (1.0%)
Japansese : 64 (2.5%)
Korean : 24 (0.9%)
Portuguese : 18 (0.7%)
Russian : 22 (0.9%)
Spanish : 57 (2.2%)


AGES

0-7 : 0 (0.0%)

8 : 7 (0.3%)
9 : 12 (0.5%)
10 : 23 (0.9%)
11 : 37 (1.4%)
12 : 48 (1.9%)
13 : 72 (2.8%)
14 : 101 (3.9%)
15 : 159 (6.2%)
16 : 191 (7.4%)
17 : 192 (7.5%)
18 : 190 (7.4%)
19 : 186 (7.3%)
20 : 171 (6.7%)
21 : 197 (7.7%)
22 : 161 (6.3%)
23 : 166 (6.5%)
24 : 127 (5.0%)
25 : 89 (3.5%)
26 : 76 (3.0%)

27-99 : 359 (14.0%)Home = Students of the World => Penpals of the World => Penpal Statistics : India

Home
About us
Penpals for students
Countries of the World
Schools of the World
Games
Clubs, Blogs
Forums
Links

Keypal Statistics
(c) Students of the World / Etudiants du Monde - www.StudentsOfTheWorld.info

Since 2002, November 12
We have got visitors since September 8, 2001