Students of the World

see also :
penpals from
India
Students of the World
Penpal Statistics : India
1983 penpals

Top 100 Indian names - India
GIRLS
BOYS
RankNumbers Percent First namesRankNumbers Percent First names
1
9
0.45 %
Tanya
1
14
0.71 %
Abhishek
2
9
0.45 %
priyanka
2
13
0.66 %
Aditya
3
4
0.20 %
anjali
3
10
0.50 %
rahul
4
4
0.20 %
priya
4
8
0.40 %
Mahesh
5
4
0.20 %
Tanvi
5
7
0.35 %
Deepak
6
4
0.20 %
Gayatri
6
7
0.35 %
Shyam
7
4
0.20 %
aditi
7
7
0.35 %
Abhinav
8
4
0.20 %
Divya
8
7
0.35 %
yash
9
4
0.20 %
Shreya
9
7
0.35 %
Arjun
10
3
0.15 %
Radhika
10
6
0.30 %
Rohit
11
3
0.15 %
Juvina
11
6
0.30 %
ankur
12
3
0.15 %
Prachi
12
6
0.30 %
Amit
13
3
0.15 %
ananya
13
5
0.25 %
Palash
14
3
0.15 %
Pavithra
14
5
0.25 %
Mayank
15
3
0.15 %
Sakshi
15
5
0.25 %
Rakesh
16
3
0.15 %
Mahima
16
5
0.25 %
Rishabh
17
3
0.15 %
Riya
17
5
0.25 %
Raj
18
3
0.15 %
ishita
18
5
0.25 %
Kumar
19
3
0.15 %
Shivangi
19
5
0.25 %
Parth
20
3
0.15 %
ARCHITA
20
4
0.20 %
Neeraj
21
3
0.15 %
vaishnavi
21
4
0.20 %
Nitin
22
3
0.15 %
leah
22
4
0.20 %
akash
23
3
0.15 %
shivani
23
4
0.20 %
Omkar
24
3
0.15 %
Anisha
24
4
0.20 %
arun
25
3
0.15 %
ANGEL
25
4
0.20 %
nishant
26
3
0.15 %
Akansha
26
4
0.20 %
Prathamesh
27
3
0.15 %
diya
27
4
0.20 %
Ashwin
28
2
0.10 %
Anushree
28
4
0.20 %
shaan
29
2
0.10 %
moii chhangte
29
4
0.20 %
varun
30
2
0.10 %
sania
30
4
0.20 %
Karan
31
2
0.10 %
Gitanjali
31
4
0.20 %
ajith
32
2
0.10 %
Anushri
32
4
0.20 %
Manoj
33
2
0.10 %
sushma
33
4
0.20 %
manish
34
2
0.10 %
vidushi
34
4
0.20 %
Rohan
35
2
0.10 %
kavya
35
4
0.20 %
Aaditya
36
2
0.10 %
Anumeha
36
4
0.20 %
ajay
37
2
0.10 %
Richa
37
4
0.20 %
sahil
38
2
0.10 %
Alice
38
4
0.20 %
dinesh
39
2
0.10 %
Niharika
39
4
0.20 %
Sunny
40
2
0.10 %
chanchal
40
4
0.20 %
siddharth
41
2
0.10 %
Ira
41
3
0.15 %
Anupam
42
2
0.10 %
Tejaswini
42
3
0.15 %
ashutosh
43
2
0.10 %
sanjana
43
3
0.15 %
Deepro
44
2
0.10 %
diksha
44
3
0.15 %
Aryan
45
2
0.10 %
Manasa
45
3
0.15 %
PANKAJ
46
2
0.10 %
Ria
46
3
0.15 %
raunak
47
2
0.10 %
rhea
47
3
0.15 %
Anish
48
2
0.10 %
Rachel
48
3
0.15 %
Pranav
49
2
0.10 %
Urvashi
49
3
0.15 %
Himanshu
50
2
0.10 %
Apoorva
50
3
0.15 %
Anirudh
51
2
0.10 %
Mitali
51
3
0.15 %
Ram
52
2
0.10 %
anamika
52
3
0.15 %
kapil
53
2
0.10 %
indhumathi
53
3
0.15 %
ashish
54
2
0.10 %
natasha
54
3
0.15 %
MOHIT
55
2
0.10 %
Aswini
55
3
0.15 %
Tauseen
56
2
0.10 %
ishika
56
3
0.15 %
Ankit
57
2
0.10 %
Ann
57
3
0.15 %
Harish
58
2
0.10 %
Sneha
58
3
0.15 %
Rajeev
59
2
0.10 %
tenzin
59
3
0.15 %
ABHI
60
2
0.10 %
eesha
60
3
0.15 %
kaustubh
61
2
0.10 %
jiffy
61
3
0.15 %
Nikhil
62
2
0.10 %
Aishwarya
62
3
0.15 %
Jatin
63
2
0.10 %
Isabel
63
3
0.15 %
Dhruv
64
2
0.10 %
Krithika
64
3
0.15 %
Alok
65
2
0.10 %
Isha
65
3
0.15 %
Prakash
66
2
0.10 %
neha
66
3
0.15 %
tushar
67
2
0.10 %
Nandita
67
3
0.15 %
Vibhor
68
2
0.10 %
Tisha
68
3
0.15 %
rajesh
69
2
0.10 %
Varsha
69
3
0.15 %
shivam
70
2
0.10 %
Sonam
70
3
0.15 %
Nitesh
71
2
0.10 %
Chandralekha
71
3
0.15 %
Soham
72
2
0.10 %
seema
72
3
0.15 %
Arka
73
2
0.10 %
AARUSHI
73
3
0.15 %
GIRISH
74
2
0.10 %
Liza
74
3
0.15 %
Shubham
75
2
0.10 %
jasmine
75
3
0.15 %
Prashant
76
2
0.10 %
swati
76
3
0.15 %
PRATEEK
77
2
0.10 %
manisha
77
3
0.15 %
Ramanan
78
2
0.10 %
Aanchal
78
3
0.15 %
Midhun
79
2
0.10 %
Roshni
79
3
0.15 %
raju
80
2
0.10 %
Vani
80
3
0.15 %
vishnu
81
2
0.10 %
debbie
81
3
0.15 %
Jay
82
2
0.10 %
Lily
82
2
0.10 %
Shekhar
83
2
0.10 %
N.Priyanka
83
2
0.10 %
Avinash
84
2
0.10 %
pradeepa
84
2
0.10 %
Vijay
85
2
0.10 %
Dawn
85
2
0.10 %
Allwyn
86
2
0.10 %
Akanksha
86
2
0.10 %
Honaro
87
2
0.10 %
Lopa
87
2
0.10 %
Shashwat
88
2
0.10 %
anushka
88
2
0.10 %
rayyan
89
2
0.10 %
kuhu
89
2
0.10 %
Arnab
90
2
0.10 %
Anusha
90
2
0.10 %
jonathan
91
2
0.10 %
nishi
91
2
0.10 %
Akshay
92
2
0.10 %
vidhya
92
2
0.10 %
Navi
93
2
0.10 %
ramya
93
2
0.10 %
arnaud
94
2
0.10 %
Lala
94
2
0.10 %
Praveen
95
2
0.10 %
Papuii colney
95
2
0.10 %
yogesh
96
2
0.10 %
Keerthi
96
2
0.10 %
Brijesh
97
2
0.10 %
Akshata
97
2
0.10 %
rajan
98
2
0.10 %
arti
98
2
0.10 %
Sam
99
2
0.10 %
Manasi
99
2
0.10 %
Tejas
100
2
0.10 %
Anoushka
100
2
0.10 %
MukundHOBBIES

Photo 944 (47.6%)
Cinema 1154 (58.2%)
Music 1542 (77.8%)
Collections 498 (25.1%)
Trips 950 (47.9%)
Sports 965 (48.7%)
Reading 1261 (63.6%)
Painting, Drawing, Art 750 (37.8%)
Computing, video games : 1016 (51.2%)
Politics 256 (12.9%)
Animals, Nature 922 (46.5%)
Astrology, Paranormal 346 (17.4%)
Clothes 687 (34.6%)
Sciences 842 (42.5%)
Cooking 635 (32.0%)
History 626 (31.6%)


LANGUAGES

Arabic : 36 (1.8%)
Chinese : 10 (0.5%)
Dutch : 7 (0.4%)
English : 1979 (99.8%)
French : 238 (12.0%)
German : 93 (4.7%)
Italian : 16 (0.8%)
Japansese : 48 (2.4%)
Korean : 15 (0.8%)
Portuguese : 17 (0.9%)
Russian : 17 (0.9%)
Spanish : 42 (2.1%)


AGES

0-7 : 2 (0.1%)

8 : 0 (0.0%)
9 : 7 (0.4%)
10 : 12 (0.6%)
11 : 24 (1.2%)
12 : 38 (1.9%)
13 : 43 (2.2%)
14 : 75 (3.8%)
15 : 94 (4.7%)
16 : 127 (6.4%)
17 : 154 (7.8%)
18 : 128 (6.5%)
19 : 128 (6.5%)
20 : 135 (6.8%)
21 : 119 (6.0%)
22 : 152 (7.7%)
23 : 130 (6.6%)
24 : 135 (6.8%)
25 : 90 (4.5%)
26 : 75 (3.8%)

27-99 : 315 (15.9%)Home = Students of the World => Penpals of the World => Penpal Statistics : India

Home
About us
Penpals for students
Countries of the World
Schools of the World
Games
Clubs, Blogs
Forums
Links

Keypal Statistics
(c) Students of the World / Etudiants du Monde - www.StudentsOfTheWorld.info

Since 2002, November 12
We have got visitors since September 8, 2001