Students of the World

see also :
penpals from
India
Students of the World
Penpal Statistics : India
2091 penpals

Top 100 Indian names - India
GIRLS
BOYS
RankNumbers Percent First namesRankNumbers Percent First names
1
9
0.43 %
priyanka
1
15
0.72 %
rahul
2
9
0.43 %
Tanya
2
14
0.67 %
Abhishek
3
5
0.24 %
aditi
3
13
0.62 %
Aditya
4
4
0.19 %
Divya
4
8
0.38 %
Mahesh
5
4
0.19 %
Shreya
5
8
0.38 %
Kumar
6
4
0.19 %
anjali
6
8
0.38 %
Deepak
7
4
0.19 %
priya
7
8
0.38 %
Shyam
8
4
0.19 %
Tanvi
8
8
0.38 %
yash
9
4
0.19 %
Gayatri
9
7
0.33 %
Arjun
10
3
0.14 %
Anisha
10
7
0.33 %
Raj
11
3
0.14 %
ANGEL
11
7
0.33 %
Amit
12
3
0.14 %
Akansha
12
7
0.33 %
Abhinav
13
3
0.14 %
diya
13
6
0.29 %
Rohit
14
3
0.14 %
ananya
14
6
0.29 %
ankur
15
3
0.14 %
Juvina
15
5
0.24 %
Parth
16
3
0.14 %
Prachi
16
5
0.24 %
Palash
17
3
0.14 %
Pavithra
17
5
0.24 %
Neeraj
18
3
0.14 %
Radhika
18
5
0.24 %
Rakesh
19
3
0.14 %
Mahima
19
5
0.24 %
Mayank
20
3
0.14 %
Sakshi
20
5
0.24 %
Rishabh
21
3
0.14 %
Riya
21
4
0.19 %
sahil
22
3
0.14 %
ishita
22
4
0.19 %
dinesh
23
3
0.14 %
Shivangi
23
4
0.19 %
Sunny
24
3
0.14 %
ARCHITA
24
4
0.19 %
siddharth
25
3
0.14 %
vaishnavi
25
4
0.19 %
Nitin
26
3
0.14 %
leah
26
4
0.19 %
akash
27
2
0.10 %
Liza
27
4
0.19 %
Omkar
28
2
0.10 %
jasmine
28
4
0.19 %
arun
29
2
0.10 %
swati
29
4
0.19 %
nishant
30
2
0.10 %
manisha
30
4
0.19 %
Prathamesh
31
2
0.10 %
Aanchal
31
4
0.19 %
Ashwin
32
2
0.10 %
Sonam
32
4
0.19 %
shaan
33
2
0.10 %
ramya
33
4
0.19 %
varun
34
2
0.10 %
N.Priyanka
34
4
0.19 %
Karan
35
2
0.10 %
pradeepa
35
4
0.19 %
ajith
36
2
0.10 %
seema
36
4
0.19 %
Manoj
37
2
0.10 %
shrinidhi
37
4
0.19 %
Jatin
38
2
0.10 %
suvi
38
4
0.19 %
ajay
39
2
0.10 %
Akanksha
39
4
0.19 %
manish
40
2
0.10 %
Lopa
40
4
0.19 %
Rohan
41
2
0.10 %
kuhu
41
3
0.14 %
Soham
42
2
0.10 %
Anusha
42
3
0.14 %
Arka
43
2
0.10 %
nishi
43
3
0.14 %
Shubham
44
2
0.10 %
vidhya
44
3
0.14 %
Prashant
45
2
0.10 %
Dawn
45
3
0.14 %
GIRISH
46
2
0.10 %
Papuii colney
46
3
0.14 %
PRATEEK
47
2
0.10 %
Keerthi
47
3
0.14 %
Ramanan
48
2
0.10 %
Akshata
48
3
0.14 %
SURESH
49
2
0.10 %
arti
49
3
0.14 %
Midhun
50
2
0.10 %
Manasi
50
3
0.14 %
raju
51
2
0.10 %
Anoushka
51
3
0.14 %
vishnu
52
2
0.10 %
alisha
52
3
0.14 %
Jay
53
2
0.10 %
kavya
53
3
0.14 %
Vijay
54
2
0.10 %
Lala
54
3
0.14 %
Anupam
55
2
0.10 %
moii chhangte
55
3
0.14 %
Akshay
56
2
0.10 %
sania
56
3
0.14 %
ashutosh
57
2
0.10 %
Gitanjali
57
3
0.14 %
Avinash
58
2
0.10 %
Anushri
58
3
0.14 %
PANKAJ
59
2
0.10 %
sushma
59
3
0.14 %
raunak
60
2
0.10 %
vidushi
60
3
0.14 %
Anish
61
2
0.10 %
Anushree
61
3
0.14 %
Deepro
62
2
0.10 %
Anumeha
62
3
0.14 %
Aryan
63
2
0.10 %
Richa
63
3
0.14 %
Sam
64
2
0.10 %
Alice
64
3
0.14 %
Ram
65
2
0.10 %
Niharika
65
3
0.14 %
kapil
66
2
0.10 %
chanchal
66
3
0.14 %
ashish
67
2
0.10 %
Ira
67
3
0.14 %
MOHIT
68
2
0.10 %
sanjana
68
3
0.14 %
Tauseen
69
2
0.10 %
diksha
69
3
0.14 %
Ankit
70
2
0.10 %
Mitali
70
3
0.14 %
Harish
71
2
0.10 %
anamika
71
3
0.14 %
Pranav
72
2
0.10 %
Manasa
72
3
0.14 %
Himanshu
73
2
0.10 %
kamalika
73
3
0.14 %
Anirudh
74
2
0.10 %
Ria
74
3
0.14 %
kaustubh
75
2
0.10 %
rhea
75
3
0.14 %
Nikhil
76
2
0.10 %
Rachel
76
3
0.14 %
Dhruv
77
2
0.10 %
Urvashi
77
3
0.14 %
Alok
78
2
0.10 %
Apoorva
78
3
0.14 %
Prakash
79
2
0.10 %
Aishwarya
79
3
0.14 %
Rajeev
80
2
0.10 %
Arusha
80
3
0.14 %
ABHI
81
2
0.10 %
Isabel
81
3
0.14 %
Krishna
82
2
0.10 %
Lavanya
82
3
0.14 %
Aaditya
83
2
0.10 %
Krithika
83
3
0.14 %
tushar
84
2
0.10 %
Isha
84
3
0.14 %
Vibhor
85
2
0.10 %
ishika
85
3
0.14 %
rajesh
86
2
0.10 %
Ann
86
3
0.14 %
shivam
87
2
0.10 %
Sneha
87
3
0.14 %
Nitesh
88
2
0.10 %
tenzin
88
3
0.14 %
Ajeet
89
2
0.10 %
eesha
89
2
0.10 %
Karthik
90
2
0.10 %
Namrata
90
2
0.10 %
Salman
91
2
0.10 %
shivani
91
2
0.10 %
Rajee
92
2
0.10 %
indhumathi
92
2
0.10 %
viraj
93
2
0.10 %
natasha
93
2
0.10 %
anuj
94
2
0.10 %
Aswini
94
2
0.10 %
Darshan
95
2
0.10 %
Nandita
95
2
0.10 %
Venkatesh
96
2
0.10 %
Tisha
96
2
0.10 %
UJAN
97
2
0.10 %
Varsha
97
2
0.10 %
Apoorv
98
2
0.10 %
jiffy
98
2
0.10 %
arijit
99
2
0.10 %
Vani
99
2
0.10 %
ryan
100
2
0.10 %
debbie
100
2
0.10 %
LipunHOBBIES

Photo 983 (47.0%)
Cinema 1212 (58.0%)
Music 1628 (77.9%)
Collections 518 (24.8%)
Trips 998 (47.7%)
Sports 1016 (48.6%)
Reading 1323 (63.3%)
Painting, Drawing, Art 791 (37.8%)
Computing, video games : 1060 (50.7%)
Politics 271 (13.0%)
Animals, Nature 969 (46.3%)
Astrology, Paranormal 361 (17.3%)
Clothes 716 (34.2%)
Sciences 893 (42.7%)
Cooking 665 (31.8%)
History 662 (31.7%)


LANGUAGES

Arabic : 37 (1.8%)
Chinese : 10 (0.5%)
Dutch : 9 (0.4%)
English : 2086 (99.8%)
French : 247 (11.8%)
German : 101 (4.8%)
Italian : 17 (0.8%)
Japansese : 48 (2.3%)
Korean : 16 (0.8%)
Portuguese : 18 (0.9%)
Russian : 18 (0.9%)
Spanish : 47 (2.2%)


AGES

0-7 : 2 (0.1%)

8 : 0 (0.0%)
9 : 9 (0.4%)
10 : 14 (0.7%)
11 : 25 (1.2%)
12 : 39 (1.9%)
13 : 46 (2.2%)
14 : 76 (3.6%)
15 : 99 (4.7%)
16 : 132 (6.3%)
17 : 163 (7.8%)
18 : 139 (6.6%)
19 : 137 (6.6%)
20 : 143 (6.8%)
21 : 120 (5.7%)
22 : 163 (7.8%)
23 : 142 (6.8%)
24 : 144 (6.9%)
25 : 97 (4.6%)
26 : 76 (3.6%)

27-99 : 325 (15.5%)Home = Students of the World => Penpals of the World => Penpal Statistics : India

Home
About us
Penpals for students
Countries of the World
Schools of the World
Games
Clubs, Blogs
Forums
Links

Keypal Statistics
(c) Students of the World / Etudiants du Monde - www.StudentsOfTheWorld.info

Since 2002, November 12
We have got visitors since September 8, 2001