Students of the World

see also :
penpals from
India
Students of the World
Penpal Statistics : India
2147 penpals

Top 100 Indian names - India
GIRLS
BOYS
RankNumbers Percent First namesRankNumbers Percent First names
1
9
0.42 %
priyanka
1
16
0.75 %
rahul
2
9
0.42 %
Tanya
2
13
0.61 %
Aditya
3
5
0.23 %
aditi
3
13
0.61 %
Abhishek
4
4
0.19 %
Shivangi
4
9
0.42 %
yash
5
4
0.19 %
Gayatri
5
9
0.42 %
Mahesh
6
4
0.19 %
Shreya
6
8
0.37 %
Shyam
7
4
0.19 %
Divya
7
8
0.37 %
Amit
8
4
0.19 %
Tanvi
8
8
0.37 %
Kumar
9
4
0.19 %
anjali
9
7
0.33 %
Raj
10
4
0.19 %
priya
10
7
0.33 %
Abhinav
11
3
0.14 %
Sakshi
11
7
0.33 %
Arjun
12
3
0.14 %
Riya
12
7
0.33 %
Deepak
13
3
0.14 %
ishita
13
6
0.28 %
Rohit
14
3
0.14 %
ARCHITA
14
6
0.28 %
ankur
15
3
0.14 %
leah
15
5
0.23 %
Mayank
16
3
0.14 %
vaishnavi
16
5
0.23 %
Rishabh
17
3
0.14 %
Akansha
17
5
0.23 %
siddharth
18
3
0.14 %
Anisha
18
5
0.23 %
Parth
19
3
0.14 %
ANGEL
19
5
0.23 %
Palash
20
3
0.14 %
diya
20
5
0.23 %
Neeraj
21
3
0.14 %
ananya
21
5
0.23 %
Rakesh
22
3
0.14 %
Pavithra
22
4
0.19 %
varun
23
3
0.14 %
Juvina
23
4
0.19 %
Karan
24
3
0.14 %
Prachi
24
4
0.19 %
Manoj
25
3
0.14 %
Mahima
25
4
0.19 %
ajith
26
3
0.14 %
Radhika
26
4
0.19 %
Jatin
27
2
0.09 %
kiran
27
4
0.19 %
ajay
28
2
0.09 %
Urvashi
28
4
0.19 %
shivam
29
2
0.09 %
Apoorva
29
4
0.19 %
sahil
30
2
0.09 %
Aishwarya
30
4
0.19 %
dinesh
31
2
0.09 %
Arusha
31
4
0.19 %
Sunny
32
2
0.09 %
Isabel
32
4
0.19 %
manish
33
2
0.09 %
Neelam
33
4
0.19 %
Rohan
34
2
0.09 %
Lavanya
34
4
0.19 %
Nitin
35
2
0.09 %
Krithika
35
4
0.19 %
akash
36
2
0.09 %
Isha
36
4
0.19 %
Omkar
37
2
0.09 %
Ria
37
4
0.19 %
arun
38
2
0.09 %
rhea
38
4
0.19 %
nishant
39
2
0.09 %
Rachel
39
4
0.19 %
Prathamesh
40
2
0.09 %
eesha
40
4
0.19 %
Ashwin
41
2
0.09 %
Namrata
41
4
0.19 %
shaan
42
2
0.09 %
shivani
42
3
0.14 %
ashish
43
2
0.09 %
indhumathi
43
3
0.14 %
MOHIT
44
2
0.09 %
ishika
44
3
0.14 %
Tauseen
45
2
0.09 %
Ann
45
3
0.14 %
Ankit
46
2
0.09 %
Sneha
46
3
0.14 %
Harish
47
2
0.09 %
tenzin
47
3
0.14 %
Sam
48
2
0.09 %
jiffy
48
3
0.14 %
kaustubh
49
2
0.09 %
Vani
49
3
0.14 %
Nikhil
50
2
0.09 %
debbie
50
3
0.14 %
kapil
51
2
0.09 %
Lily
51
3
0.14 %
Dhruv
52
2
0.09 %
Chandralekha
52
3
0.14 %
Alok
53
2
0.09 %
natasha
53
3
0.14 %
Prakash
54
2
0.09 %
Aswini
54
3
0.14 %
Sachin
55
2
0.09 %
kamalika
55
3
0.14 %
Rajeev
56
2
0.09 %
Nandita
56
3
0.14 %
Pranav
57
2
0.09 %
Tisha
57
3
0.14 %
Himanshu
58
2
0.09 %
Varsha
58
3
0.14 %
Anirudh
59
2
0.09 %
Sonam
59
3
0.14 %
tushar
60
2
0.09 %
ramya
60
3
0.14 %
Vibhor
61
2
0.09 %
N.Priyanka
61
3
0.14 %
VEDANT
62
2
0.09 %
pradeepa
62
3
0.14 %
saju
63
2
0.09 %
seema
63
3
0.14 %
rajesh
64
2
0.09 %
neha
64
3
0.14 %
ABHI
65
2
0.09 %
Liza
65
3
0.14 %
Arka
66
2
0.09 %
jasmine
66
3
0.14 %
Nitesh
67
2
0.09 %
swati
67
3
0.14 %
Krishna
68
2
0.09 %
manisha
68
3
0.14 %
Aaditya
69
2
0.09 %
Aanchal
69
3
0.14 %
Soham
70
2
0.09 %
kuhu
70
3
0.14 %
Prashant
71
2
0.09 %
Anusha
71
3
0.14 %
Midhun
72
2
0.09 %
nishi
72
3
0.14 %
raju
73
2
0.09 %
vidhya
73
3
0.14 %
Shubham
74
2
0.09 %
Dilmini
74
3
0.14 %
Jay
75
2
0.09 %
Akanksha
75
3
0.14 %
Vicky
76
2
0.09 %
Lopa
76
3
0.14 %
GIRISH
77
2
0.09 %
khushi
77
3
0.14 %
PRATEEK
78
2
0.09 %
arti
78
3
0.14 %
Ramanan
79
2
0.09 %
Manasi
79
3
0.14 %
Paaus
80
2
0.09 %
Anoushka
80
3
0.14 %
Ajeet
81
2
0.09 %
alisha
81
3
0.14 %
vishnu
82
2
0.09 %
kavya
82
3
0.14 %
Akshay
83
2
0.09 %
Lala
83
3
0.14 %
ashutosh
84
2
0.09 %
Dawn
84
3
0.14 %
SURESH
85
2
0.09 %
Ayushi
85
3
0.14 %
raunak
86
2
0.09 %
shrinidhi
86
3
0.14 %
Anupam
87
2
0.09 %
suvi
87
3
0.14 %
Anish
88
2
0.09 %
binita
88
3
0.14 %
Deepro
89
2
0.09 %
Keerthi
89
3
0.14 %
Aryan
90
2
0.09 %
Akshata
90
3
0.14 %
Avinash
91
2
0.09 %
sushma
91
3
0.14 %
PANKAJ
92
2
0.09 %
vidushi
92
3
0.14 %
Vijay
93
2
0.09 %
hannah
93
3
0.14 %
Ram
94
2
0.09 %
Papuii colney
94
2
0.09 %
reuben
95
2
0.09 %
Gitanjali
95
2
0.09 %
SURYA
96
2
0.09 %
Anushri
96
2
0.09 %
Rangan
97
2
0.09 %
chanchal
97
2
0.09 %
Aman
98
2
0.09 %
Ira
98
2
0.09 %
Brijesh
99
2
0.09 %
sanjana
99
2
0.09 %
rajan
100
2
0.09 %
deepa
100
2
0.09 %
siva
HOBBIES

Photo 1013 (47.2%)
Cinema 1241 (57.8%)
Music 1668 (77.7%)
Collections 529 (24.6%)
Trips 1023 (47.6%)
Sports 1037 (48.3%)
Reading 1353 (63.0%)
Painting, Drawing, Art 810 (37.7%)
Computing, video games : 1078 (50.2%)
Politics 277 (12.9%)
Animals, Nature 990 (46.1%)
Astrology, Paranormal 374 (17.4%)
Clothes 740 (34.5%)
Sciences 914 (42.6%)
Cooking 683 (31.8%)
History 680 (31.7%)


LANGUAGES

Arabic : 40 (1.9%)
Chinese : 12 (0.6%)
Dutch : 12 (0.6%)
English : 2142 (99.8%)
French : 257 (12.0%)
German : 106 (4.9%)
Italian : 19 (0.9%)
Japansese : 51 (2.4%)
Korean : 19 (0.9%)
Portuguese : 20 (0.9%)
Russian : 19 (0.9%)
Spanish : 49 (2.3%)


AGES

0-7 : 2 (0.1%)

8 : 0 (0.0%)
9 : 9 (0.4%)
10 : 13 (0.6%)
11 : 26 (1.2%)
12 : 41 (1.9%)
13 : 48 (2.2%)
14 : 79 (3.7%)
15 : 103 (4.8%)
16 : 135 (6.3%)
17 : 168 (7.8%)
18 : 145 (6.8%)
19 : 142 (6.6%)
20 : 148 (6.9%)
21 : 124 (5.8%)
22 : 169 (7.9%)
23 : 143 (6.7%)
24 : 146 (6.8%)
25 : 99 (4.6%)
26 : 76 (3.5%)

27-99 : 331 (15.4%)Home = Students of the World => Penpals of the World => Penpal Statistics : India

Home
About us
Penpals for students
Countries of the World
Schools of the World
Games
Clubs, Blogs
Forums
Links

Keypal Statistics
(c) Students of the World / Etudiants du Monde - www.StudentsOfTheWorld.info

Since 2002, November 12
We have got visitors since September 8, 2001