Students of the World

see also :
penpals from
India
Students of the World
Penpal Statistics : India
2281 penpals

Top 100 Indian names - India
GIRLS
BOYS
RankNumbers Percent First namesRankNumbers Percent First names
1
9
0.39 %
priyanka
1
18
0.79 %
rahul
2
9
0.39 %
Tanya
2
14
0.61 %
Aditya
3
5
0.22 %
Divya
3
14
0.61 %
Abhishek
4
5
0.22 %
Tanvi
4
10
0.44 %
yash
5
5
0.22 %
Gayatri
5
9
0.39 %
Rohit
6
4
0.18 %
aditi
6
9
0.39 %
Amit
7
4
0.18 %
Shreya
7
9
0.39 %
Mahesh
8
4
0.18 %
anjali
8
8
0.35 %
Kumar
9
4
0.18 %
priya
9
8
0.35 %
Deepak
10
4
0.18 %
Shivangi
10
8
0.35 %
Shyam
11
3
0.13 %
Anisha
11
7
0.31 %
Arjun
12
3
0.13 %
ANGEL
12
7
0.31 %
Raj
13
3
0.13 %
Akansha
13
7
0.31 %
Abhinav
14
3
0.13 %
ananya
14
6
0.26 %
ankur
15
3
0.13 %
diya
15
5
0.22 %
Parth
16
3
0.13 %
nishi
16
5
0.22 %
Palash
17
3
0.13 %
Pavithra
17
5
0.22 %
Rakesh
18
3
0.13 %
Radhika
18
5
0.22 %
Neeraj
19
3
0.13 %
Juvina
19
5
0.22 %
Manoj
20
3
0.13 %
Prachi
20
5
0.22 %
Karan
21
3
0.13 %
Sakshi
21
5
0.22 %
Mayank
22
3
0.13 %
Riya
22
5
0.22 %
Rishabh
23
3
0.13 %
Mahima
23
5
0.22 %
siddharth
24
3
0.13 %
Ria
24
5
0.22 %
Rohan
25
3
0.13 %
ishita
25
4
0.18 %
Nitin
26
3
0.13 %
ARCHITA
26
4
0.18 %
akash
27
3
0.13 %
seema
27
4
0.18 %
Omkar
28
3
0.13 %
vaishnavi
28
4
0.18 %
Prathamesh
29
3
0.13 %
leah
29
4
0.18 %
arun
30
2
0.09 %
Akanksha
30
4
0.18 %
nishant
31
2
0.09 %
jasmine
31
4
0.18 %
Ram
32
2
0.09 %
swati
32
4
0.18 %
shaan
33
2
0.09 %
manisha
33
4
0.18 %
Ashwin
34
2
0.09 %
Crowny
34
4
0.18 %
Anish
35
2
0.09 %
Aanchal
35
4
0.18 %
Aryan
36
2
0.09 %
Sam
36
4
0.18 %
kaustubh
37
2
0.09 %
Sonam
37
4
0.18 %
varun
38
2
0.09 %
vidhya
38
4
0.18 %
MOHIT
39
2
0.09 %
kavya
39
4
0.18 %
Ankit
40
2
0.09 %
Lala
40
4
0.18 %
Jatin
41
2
0.09 %
hannah
41
4
0.18 %
Dhruv
42
2
0.09 %
Siya
42
4
0.18 %
Pranav
43
2
0.09 %
Ayushi
43
4
0.18 %
sahil
44
2
0.09 %
shrinidhi
44
4
0.18 %
ajay
45
2
0.09 %
binita
45
4
0.18 %
shivam
46
2
0.09 %
Lopa
46
4
0.18 %
ajith
47
2
0.09 %
khushi
47
4
0.18 %
dinesh
48
2
0.09 %
kuhu
48
4
0.18 %
Sunny
49
2
0.09 %
Anusha
49
4
0.18 %
manish
50
2
0.09 %
Sadaf
50
3
0.13 %
Midhun
51
2
0.09 %
alisha
51
3
0.13 %
raju
52
2
0.09 %
Papuii colney
52
3
0.13 %
Shubham
53
2
0.09 %
Gitanjali
53
3
0.13 %
Vivek
54
2
0.09 %
Keerthi
54
3
0.13 %
Prashant
55
2
0.09 %
Akshata
55
3
0.13 %
Nitesh
56
2
0.09 %
arti
56
3
0.13 %
Aaditya
57
2
0.09 %
Manasi
57
3
0.13 %
vishnu
58
2
0.09 %
Anoushka
58
3
0.13 %
Jay
59
2
0.09 %
Manasa
59
3
0.13 %
Vicky
60
2
0.09 %
Anushree
60
3
0.13 %
sanchit
61
2
0.09 %
moii chhangte
61
3
0.13 %
GIRISH
62
2
0.09 %
sania
62
3
0.13 %
Krishna
63
2
0.09 %
Anumeha
63
3
0.13 %
raunak
64
2
0.09 %
Anushri
64
3
0.13 %
Anupam
65
2
0.09 %
sushma
65
3
0.13 %
Akshay
66
2
0.09 %
krittika
66
3
0.13 %
ashutosh
67
2
0.09 %
vidushi
67
3
0.13 %
PRATEEK
68
2
0.09 %
Nishita
68
3
0.13 %
ANAND
69
2
0.09 %
deepa
69
3
0.13 %
Ajeet
70
2
0.09 %
diksha
70
3
0.13 %
vishal
71
2
0.09 %
Mitali
71
3
0.13 %
Deepro
72
2
0.09 %
anamika
72
3
0.13 %
Avinash
73
2
0.09 %
Lavanya
73
3
0.13 %
Ramanan
74
2
0.09 %
Krithika
74
3
0.13 %
Paaus
75
2
0.09 %
Isha
75
3
0.13 %
Nikhil
76
2
0.09 %
kamalika
76
3
0.13 %
kapil
77
2
0.09 %
Richa
77
3
0.13 %
ashish
78
2
0.09 %
Alice
78
3
0.13 %
Tauseen
79
2
0.09 %
Niharika
79
3
0.13 %
Harish
80
2
0.09 %
chanchal
80
3
0.13 %
Sam
81
2
0.09 %
Ira
81
3
0.13 %
SURESH
82
2
0.09 %
sanjana
82
3
0.13 %
Anubhav
83
2
0.09 %
Apoorva
83
3
0.13 %
tushar
84
2
0.09 %
Aishwarya
84
3
0.13 %
Alok
85
2
0.09 %
Arusha
85
3
0.13 %
Prakash
86
2
0.09 %
Isabel
86
3
0.13 %
Sachin
87
2
0.09 %
Neelam
87
3
0.13 %
Shikhar
88
2
0.09 %
shivani
88
3
0.13 %
Rajeev
89
2
0.09 %
indhumathi
89
3
0.13 %
Himanshu
90
2
0.09 %
ishika
90
3
0.13 %
PANKAJ
91
2
0.09 %
rhea
91
3
0.13 %
Vijay
92
2
0.09 %
Rachel
92
3
0.13 %
Tejas
93
2
0.09 %
kiran
93
3
0.13 %
Vibhor
94
2
0.09 %
Urvashi
94
3
0.13 %
VEDANT
95
2
0.09 %
Namrata
95
3
0.13 %
saju
96
2
0.09 %
debbie
96
3
0.13 %
rajesh
97
2
0.09 %
Lily
97
3
0.13 %
Anirudh
98
2
0.09 %
Chandralekha
98
3
0.13 %
Vinay
99
2
0.09 %
natasha
99
3
0.13 %
Soham
100
2
0.09 %
Aswini
100
3
0.13 %
Arka
HOBBIES

Photo 1077 (47.2%)
Cinema 1313 (57.6%)
Music 1763 (77.3%)
Collections 561 (24.6%)
Trips 1080 (47.3%)
Sports 1096 (48.0%)
Reading 1424 (62.4%)
Painting, Drawing, Art 852 (37.4%)
Computing, video games : 1135 (49.8%)
Politics 293 (12.8%)
Animals, Nature 1055 (46.3%)
Astrology, Paranormal 393 (17.2%)
Clothes 776 (34.0%)
Sciences 972 (42.6%)
Cooking 719 (31.5%)
History 728 (31.9%)


LANGUAGES

Arabic : 40 (1.8%)
Chinese : 13 (0.6%)
Dutch : 13 (0.6%)
English : 2276 (99.8%)
French : 275 (12.1%)
German : 113 (5.0%)
Italian : 18 (0.8%)
Japansese : 54 (2.4%)
Korean : 22 (1.0%)
Portuguese : 22 (1.0%)
Russian : 23 (1.0%)
Spanish : 57 (2.5%)


AGES

0-7 : 4 (0.2%)

8 : 2 (0.1%)
9 : 10 (0.4%)
10 : 14 (0.6%)
11 : 31 (1.4%)
12 : 47 (2.1%)
13 : 55 (2.4%)
14 : 84 (3.7%)
15 : 114 (5.0%)
16 : 143 (6.3%)
17 : 181 (7.9%)
18 : 157 (6.9%)
19 : 155 (6.8%)
20 : 151 (6.6%)
21 : 141 (6.2%)
22 : 173 (7.6%)
23 : 144 (6.3%)
24 : 148 (6.5%)
25 : 103 (4.5%)
26 : 80 (3.5%)

27-99 : 344 (15.1%)Home = Students of the World => Penpals of the World => Penpal Statistics : India

Home
About us
Penpals for students
Countries of the World
Schools of the World
Games
Clubs, Blogs
Forums
Links

Keypal Statistics
(c) Students of the World / Etudiants du Monde - www.StudentsOfTheWorld.info

Since 2002, November 12
We have got visitors since September 8, 2001