Students of the World

see also :
penpals from
India
Students of the World
Penpal Statistics : India
2095 penpals

Top 100 Indian names - India
GIRLS
BOYS
RankNumbers Percent First namesRankNumbers Percent First names
1
9
0.43 %
priyanka
1
15
0.72 %
rahul
2
9
0.43 %
Tanya
2
14
0.67 %
Abhishek
3
5
0.24 %
aditi
3
13
0.62 %
Aditya
4
4
0.19 %
Divya
4
8
0.38 %
yash
5
4
0.19 %
Shreya
5
8
0.38 %
Mahesh
6
4
0.19 %
anjali
6
8
0.38 %
Kumar
7
4
0.19 %
priya
7
8
0.38 %
Deepak
8
4
0.19 %
Tanvi
8
8
0.38 %
Shyam
9
4
0.19 %
Shivangi
9
7
0.33 %
Amit
10
4
0.19 %
Gayatri
10
7
0.33 %
Abhinav
11
3
0.14 %
vaishnavi
11
7
0.33 %
Arjun
12
3
0.14 %
leah
12
7
0.33 %
Raj
13
3
0.14 %
Anisha
13
6
0.29 %
Rohit
14
3
0.14 %
ANGEL
14
6
0.29 %
ankur
15
3
0.14 %
Akansha
15
5
0.24 %
Parth
16
3
0.14 %
diya
16
5
0.24 %
Palash
17
3
0.14 %
ananya
17
5
0.24 %
Neeraj
18
3
0.14 %
Juvina
18
5
0.24 %
Rakesh
19
3
0.14 %
Prachi
19
5
0.24 %
Mayank
20
3
0.14 %
Pavithra
20
5
0.24 %
Rishabh
21
3
0.14 %
Radhika
21
4
0.19 %
ajay
22
3
0.14 %
Mahima
22
4
0.19 %
manish
23
3
0.14 %
Sakshi
23
4
0.19 %
Rohan
24
3
0.14 %
Riya
24
4
0.19 %
sahil
25
3
0.14 %
ishita
25
4
0.19 %
dinesh
26
3
0.14 %
ARCHITA
26
4
0.19 %
Sunny
27
2
0.10 %
Nandita
27
4
0.19 %
siddharth
28
2
0.10 %
Tisha
28
4
0.19 %
Nitin
29
2
0.10 %
Varsha
29
4
0.19 %
akash
30
2
0.10 %
jiffy
30
4
0.19 %
Omkar
31
2
0.10 %
Vani
31
4
0.19 %
arun
32
2
0.10 %
debbie
32
4
0.19 %
nishant
33
2
0.10 %
Lily
33
4
0.19 %
Prathamesh
34
2
0.10 %
Chandralekha
34
4
0.19 %
Ashwin
35
2
0.10 %
neha
35
4
0.19 %
shaan
36
2
0.10 %
Liza
36
4
0.19 %
varun
37
2
0.10 %
jasmine
37
4
0.19 %
Karan
38
2
0.10 %
swati
38
4
0.19 %
ajith
39
2
0.10 %
manisha
39
4
0.19 %
Manoj
40
2
0.10 %
Aanchal
40
4
0.19 %
Jatin
41
2
0.10 %
Sonam
41
3
0.14 %
tushar
42
2
0.10 %
ramya
42
3
0.14 %
Vibhor
43
2
0.10 %
N.Priyanka
43
3
0.14 %
rajesh
44
2
0.10 %
pradeepa
44
3
0.14 %
shivam
45
2
0.10 %
seema
45
3
0.14 %
Nitesh
46
2
0.10 %
shrinidhi
46
3
0.14 %
Krishna
47
2
0.10 %
suvi
47
3
0.14 %
Aaditya
48
2
0.10 %
Akanksha
48
3
0.14 %
Soham
49
2
0.10 %
Lopa
49
3
0.14 %
Arka
50
2
0.10 %
kuhu
50
3
0.14 %
Ajeet
51
2
0.10 %
Anusha
51
3
0.14 %
Shubham
52
2
0.10 %
nishi
52
3
0.14 %
Prashant
53
2
0.10 %
vidhya
53
3
0.14 %
GIRISH
54
2
0.10 %
Dawn
54
3
0.14 %
PRATEEK
55
2
0.10 %
Papuii colney
55
3
0.14 %
Ramanan
56
2
0.10 %
Keerthi
56
3
0.14 %
Midhun
57
2
0.10 %
Akshata
57
3
0.14 %
raju
58
2
0.10 %
arti
58
3
0.14 %
vishnu
59
2
0.10 %
Manasi
59
3
0.14 %
Jay
60
2
0.10 %
Anoushka
60
3
0.14 %
SURESH
61
2
0.10 %
alisha
61
3
0.14 %
Anupam
62
2
0.10 %
kavya
62
3
0.14 %
Akshay
63
2
0.10 %
Lala
63
3
0.14 %
ashutosh
64
2
0.10 %
moii chhangte
64
3
0.14 %
Avinash
65
2
0.10 %
sania
65
3
0.14 %
PANKAJ
66
2
0.10 %
Gitanjali
66
3
0.14 %
Vijay
67
2
0.10 %
Anushri
67
3
0.14 %
raunak
68
2
0.10 %
sushma
68
3
0.14 %
Anish
69
2
0.10 %
vidushi
69
3
0.14 %
Deepro
70
2
0.10 %
Anushree
70
3
0.14 %
Aryan
71
2
0.10 %
Anumeha
71
3
0.14 %
Sam
72
2
0.10 %
Richa
72
3
0.14 %
Ram
73
2
0.10 %
Alice
73
3
0.14 %
kapil
74
2
0.10 %
Niharika
74
3
0.14 %
ashish
75
2
0.10 %
chanchal
75
3
0.14 %
MOHIT
76
2
0.10 %
Ira
76
3
0.14 %
Tauseen
77
2
0.10 %
sanjana
77
3
0.14 %
Ankit
78
2
0.10 %
diksha
78
3
0.14 %
Harish
79
2
0.10 %
Mitali
79
3
0.14 %
Pranav
80
2
0.10 %
anamika
80
3
0.14 %
Himanshu
81
2
0.10 %
Manasa
81
3
0.14 %
Anirudh
82
2
0.10 %
kamalika
82
3
0.14 %
kaustubh
83
2
0.10 %
Ria
83
3
0.14 %
Nikhil
84
2
0.10 %
rhea
84
3
0.14 %
Dhruv
85
2
0.10 %
Rachel
85
3
0.14 %
Alok
86
2
0.10 %
Urvashi
86
3
0.14 %
Prakash
87
2
0.10 %
Apoorva
87
3
0.14 %
Rajeev
88
2
0.10 %
Aishwarya
88
3
0.14 %
ABHI
89
2
0.10 %
Arusha
89
2
0.10 %
chandru
90
2
0.10 %
Isabel
90
2
0.10 %
Kunal
91
2
0.10 %
Lavanya
91
2
0.10 %
Balaji
92
2
0.10 %
Krithika
92
2
0.10 %
VEDANT
93
2
0.10 %
Isha
93
2
0.10 %
saju
94
2
0.10 %
ishika
94
2
0.10 %
mayur
95
2
0.10 %
Ann
95
2
0.10 %
sree
96
2
0.10 %
Sneha
96
2
0.10 %
krishan
97
2
0.10 %
tenzin
97
2
0.10 %
Sunil
98
2
0.10 %
eesha
98
2
0.10 %
prince
99
2
0.10 %
Namrata
99
2
0.10 %
adarsh
100
2
0.10 %
shivani
100
2
0.10 %
KarthikHOBBIES

Photo 986 (47.1%)
Cinema 1214 (57.9%)
Music 1631 (77.9%)
Collections 521 (24.9%)
Trips 999 (47.7%)
Sports 1018 (48.6%)
Reading 1325 (63.2%)
Painting, Drawing, Art 794 (37.9%)
Computing, video games : 1062 (50.7%)
Politics 272 (13.0%)
Animals, Nature 973 (46.4%)
Astrology, Paranormal 362 (17.3%)
Clothes 718 (34.3%)
Sciences 896 (42.8%)
Cooking 666 (31.8%)
History 664 (31.7%)


LANGUAGES

Arabic : 37 (1.8%)
Chinese : 10 (0.5%)
Dutch : 9 (0.4%)
English : 2090 (99.8%)
French : 249 (11.9%)
German : 101 (4.8%)
Italian : 17 (0.8%)
Japansese : 49 (2.3%)
Korean : 16 (0.8%)
Portuguese : 18 (0.9%)
Russian : 18 (0.9%)
Spanish : 47 (2.2%)


AGES

0-7 : 2 (0.1%)

8 : 0 (0.0%)
9 : 9 (0.4%)
10 : 14 (0.7%)
11 : 25 (1.2%)
12 : 40 (1.9%)
13 : 46 (2.2%)
14 : 76 (3.6%)
15 : 99 (4.7%)
16 : 132 (6.3%)
17 : 164 (7.8%)
18 : 139 (6.6%)
19 : 137 (6.5%)
20 : 143 (6.8%)
21 : 121 (5.8%)
22 : 163 (7.8%)
23 : 142 (6.8%)
24 : 145 (6.9%)
25 : 97 (4.6%)
26 : 76 (3.6%)

27-99 : 325 (15.5%)Home = Students of the World => Penpals of the World => Penpal Statistics : India

Home
About us
Penpals for students
Countries of the World
Schools of the World
Games
Clubs, Blogs
Forums
Links

Keypal Statistics
(c) Students of the World / Etudiants du Monde - www.StudentsOfTheWorld.info

Since 2002, November 12
We have got visitors since September 8, 2001