Students of the World

see also :
penpals from
India
Students of the World
Penpal Statistics : India
2107 penpals

Top 100 Indian names - India
GIRLS
BOYS
RankNumbers Percent First namesRankNumbers Percent First names
1
9
0.43 %
priyanka
1
15
0.71 %
rahul
2
9
0.43 %
Tanya
2
14
0.66 %
Abhishek
3
5
0.24 %
aditi
3
13
0.62 %
Aditya
4
4
0.19 %
Divya
4
8
0.38 %
Kumar
5
4
0.19 %
Shreya
5
8
0.38 %
Deepak
6
4
0.19 %
anjali
6
8
0.38 %
Shyam
7
4
0.19 %
priya
7
8
0.38 %
Amit
8
4
0.19 %
Tanvi
8
8
0.38 %
yash
9
4
0.19 %
Shivangi
9
8
0.38 %
Mahesh
10
4
0.19 %
Gayatri
10
7
0.33 %
Arjun
11
3
0.14 %
Anisha
11
7
0.33 %
Raj
12
3
0.14 %
ANGEL
12
7
0.33 %
Abhinav
13
3
0.14 %
Akansha
13
6
0.28 %
Rohit
14
3
0.14 %
diya
14
6
0.28 %
ankur
15
3
0.14 %
ananya
15
5
0.24 %
Parth
16
3
0.14 %
Juvina
16
5
0.24 %
Palash
17
3
0.14 %
Prachi
17
5
0.24 %
Neeraj
18
3
0.14 %
Pavithra
18
5
0.24 %
Rakesh
19
3
0.14 %
Radhika
19
5
0.24 %
Mayank
20
3
0.14 %
Mahima
20
5
0.24 %
Rishabh
21
3
0.14 %
Sakshi
21
4
0.19 %
siddharth
22
3
0.14 %
Riya
22
4
0.19 %
Nitin
23
3
0.14 %
ishita
23
4
0.19 %
akash
24
3
0.14 %
ARCHITA
24
4
0.19 %
Omkar
25
3
0.14 %
vaishnavi
25
4
0.19 %
arun
26
3
0.14 %
leah
26
4
0.19 %
nishant
27
2
0.09 %
Liza
27
4
0.19 %
Prathamesh
28
2
0.09 %
jasmine
28
4
0.19 %
Ashwin
29
2
0.09 %
swati
29
4
0.19 %
shaan
30
2
0.09 %
manisha
30
4
0.19 %
varun
31
2
0.09 %
Aanchal
31
4
0.19 %
Karan
32
2
0.09 %
Sonam
32
4
0.19 %
Manoj
33
2
0.09 %
ramya
33
4
0.19 %
Jatin
34
2
0.09 %
N.Priyanka
34
4
0.19 %
ajith
35
2
0.09 %
pradeepa
35
4
0.19 %
ajay
36
2
0.09 %
seema
36
4
0.19 %
sahil
37
2
0.09 %
shrinidhi
37
4
0.19 %
dinesh
38
2
0.09 %
suvi
38
4
0.19 %
Sunny
39
2
0.09 %
Akanksha
39
4
0.19 %
manish
40
2
0.09 %
Lopa
40
4
0.19 %
Rohan
41
2
0.09 %
kuhu
41
3
0.14 %
Shubham
42
2
0.09 %
Anusha
42
3
0.14 %
Prashant
43
2
0.09 %
nishi
43
3
0.14 %
Ajeet
44
2
0.09 %
vidhya
44
3
0.14 %
Midhun
45
2
0.09 %
Dilmini
45
3
0.14 %
raju
46
2
0.09 %
Dawn
46
3
0.14 %
vishnu
47
2
0.09 %
Papuii colney
47
3
0.14 %
Jay
48
2
0.09 %
Keerthi
48
3
0.14 %
Vicky
49
2
0.09 %
Akshata
49
3
0.14 %
GIRISH
50
2
0.09 %
arti
50
3
0.14 %
PRATEEK
51
2
0.09 %
Manasi
51
3
0.14 %
Ramanan
52
2
0.09 %
Anoushka
52
3
0.14 %
SURESH
53
2
0.09 %
alisha
53
3
0.14 %
Anupam
54
2
0.09 %
kavya
54
3
0.14 %
Akshay
55
2
0.09 %
Lala
55
3
0.14 %
ashutosh
56
2
0.09 %
moii chhangte
56
3
0.14 %
raunak
57
2
0.09 %
sania
57
3
0.14 %
Anish
58
2
0.09 %
Gitanjali
58
3
0.14 %
Deepro
59
2
0.09 %
Anushri
59
3
0.14 %
Aryan
60
2
0.09 %
sushma
60
3
0.14 %
Avinash
61
2
0.09 %
vidushi
61
3
0.14 %
PANKAJ
62
2
0.09 %
Anushree
62
3
0.14 %
Vijay
63
2
0.09 %
kamalika
63
3
0.14 %
Ram
64
2
0.09 %
Anumeha
64
3
0.14 %
kapil
65
2
0.09 %
Richa
65
3
0.14 %
ashish
66
2
0.09 %
Alice
66
3
0.14 %
MOHIT
67
2
0.09 %
Niharika
67
3
0.14 %
Tauseen
68
2
0.09 %
chanchal
68
3
0.14 %
Ankit
69
2
0.09 %
Ira
69
3
0.14 %
Harish
70
2
0.09 %
sanjana
70
3
0.14 %
Sam
71
2
0.09 %
diksha
71
3
0.14 %
kaustubh
72
2
0.09 %
Mitali
72
3
0.14 %
Nikhil
73
2
0.09 %
anamika
73
3
0.14 %
Dhruv
74
2
0.09 %
Manasa
74
3
0.14 %
Alok
75
2
0.09 %
Ria
75
3
0.14 %
Prakash
76
2
0.09 %
rhea
76
3
0.14 %
Rajeev
77
2
0.09 %
Rachel
77
3
0.14 %
Pranav
78
2
0.09 %
Urvashi
78
3
0.14 %
Himanshu
79
2
0.09 %
Apoorva
79
3
0.14 %
Anirudh
80
2
0.09 %
Aishwarya
80
3
0.14 %
tushar
81
2
0.09 %
Arusha
81
3
0.14 %
Vibhor
82
2
0.09 %
Isabel
82
3
0.14 %
saju
83
2
0.09 %
Lavanya
83
3
0.14 %
rajesh
84
2
0.09 %
Krithika
84
3
0.14 %
shivam
85
2
0.09 %
Isha
85
3
0.14 %
ABHI
86
2
0.09 %
ishika
86
3
0.14 %
Aaditya
87
2
0.09 %
Ann
87
3
0.14 %
Soham
88
2
0.09 %
Sneha
88
3
0.14 %
Arka
89
2
0.09 %
tenzin
89
3
0.14 %
Nitesh
90
2
0.09 %
eesha
90
3
0.14 %
Krishna
91
2
0.09 %
Namrata
91
2
0.09 %
Nithin
92
2
0.09 %
shivani
92
2
0.09 %
suneel
93
2
0.09 %
indhumathi
93
2
0.09 %
bob
94
2
0.09 %
natasha
94
2
0.09 %
niranjankumar
95
2
0.09 %
Aswini
95
2
0.09 %
priyanshu
96
2
0.09 %
Nandita
96
2
0.09 %
pawan
97
2
0.09 %
Tisha
97
2
0.09 %
sarthak
98
2
0.09 %
Varsha
98
2
0.09 %
Lipun
99
2
0.09 %
jiffy
99
2
0.09 %
SHAIL
100
2
0.09 %
Vani
100
2
0.09 %
Sameer
HOBBIES

Photo 991 (47.0%)
Cinema 1220 (57.9%)
Music 1639 (77.8%)
Collections 522 (24.8%)
Trips 1003 (47.6%)
Sports 1024 (48.6%)
Reading 1331 (63.2%)
Painting, Drawing, Art 795 (37.7%)
Computing, video games : 1066 (50.6%)
Politics 273 (13.0%)
Animals, Nature 976 (46.3%)
Astrology, Paranormal 365 (17.3%)
Clothes 721 (34.2%)
Sciences 901 (42.8%)
Cooking 667 (31.7%)
History 666 (31.6%)


LANGUAGES

Arabic : 37 (1.8%)
Chinese : 10 (0.5%)
Dutch : 9 (0.4%)
English : 2102 (99.8%)
French : 252 (12.0%)
German : 102 (4.8%)
Italian : 17 (0.8%)
Japansese : 49 (2.3%)
Korean : 16 (0.8%)
Portuguese : 18 (0.9%)
Russian : 18 (0.9%)
Spanish : 47 (2.2%)


AGES

0-7 : 2 (0.1%)

8 : 0 (0.0%)
9 : 9 (0.4%)
10 : 14 (0.7%)
11 : 26 (1.2%)
12 : 40 (1.9%)
13 : 46 (2.2%)
14 : 78 (3.7%)
15 : 99 (4.7%)
16 : 133 (6.3%)
17 : 164 (7.8%)
18 : 140 (6.6%)
19 : 137 (6.5%)
20 : 143 (6.8%)
21 : 121 (5.7%)
22 : 166 (7.9%)
23 : 142 (6.7%)
24 : 146 (6.9%)
25 : 99 (4.7%)
26 : 76 (3.6%)

27-99 : 326 (15.5%)Home = Students of the World => Penpals of the World => Penpal Statistics : India

Home
About us
Penpals for students
Countries of the World
Schools of the World
Games
Clubs, Blogs
Forums
Links

Keypal Statistics
(c) Students of the World / Etudiants du Monde - www.StudentsOfTheWorld.info

Since 2002, November 12
We have got visitors since September 8, 2001