Students of the World

see also :
penpals from
India
Students of the World
Penpal Statistics : India
2348 penpals

Top 100 Indian names - India
GIRLS
BOYS
RankNumbers Percent First namesRankNumbers Percent First names
1
9
0.38 %
priyanka
1
19
0.81 %
rahul
2
9
0.38 %
Tanya
2
14
0.60 %
Aditya
3
5
0.21 %
Divya
3
14
0.60 %
Abhishek
4
5
0.21 %
Tanvi
4
10
0.43 %
yash
5
5
0.21 %
Gayatri
5
9
0.38 %
Rohit
6
4
0.17 %
anjali
6
9
0.38 %
Amit
7
4
0.17 %
priya
7
9
0.38 %
Mahesh
8
4
0.17 %
Shivangi
8
8
0.34 %
Shyam
9
4
0.17 %
aditi
9
8
0.34 %
Kumar
10
4
0.17 %
Shreya
10
8
0.34 %
Deepak
11
3
0.13 %
Radhika
11
7
0.30 %
Raj
12
3
0.13 %
Juvina
12
7
0.30 %
Abhinav
13
3
0.13 %
Prachi
13
7
0.30 %
Arjun
14
3
0.13 %
Sakshi
14
6
0.26 %
Mayank
15
3
0.13 %
Riya
15
6
0.26 %
ankur
16
3
0.13 %
Niharika
16
5
0.21 %
Palash
17
3
0.13 %
Mahima
17
5
0.21 %
Rakesh
18
3
0.13 %
Ria
18
5
0.21 %
Neeraj
19
3
0.13 %
ishita
19
5
0.21 %
Manoj
20
3
0.13 %
ARCHITA
20
5
0.21 %
Karan
21
3
0.13 %
Sneha
21
5
0.21 %
Ankit
22
3
0.13 %
seema
22
5
0.21 %
Rishabh
23
3
0.13 %
Liza
23
5
0.21 %
siddharth
24
3
0.13 %
vaishnavi
24
5
0.21 %
Rohan
25
3
0.13 %
leah
25
5
0.21 %
akash
26
3
0.13 %
Anisha
26
5
0.21 %
Parth
27
3
0.13 %
ANGEL
27
4
0.17 %
Prathamesh
28
3
0.13 %
Akansha
28
4
0.17 %
arun
29
3
0.13 %
ananya
29
4
0.17 %
nishant
30
3
0.13 %
diya
30
4
0.17 %
Ram
31
3
0.13 %
nishi
31
4
0.17 %
shaan
32
3
0.13 %
Pavithra
32
4
0.17 %
Ashwin
33
2
0.09 %
Gitanjali
33
4
0.17 %
Anish
34
2
0.09 %
Keerthi
34
4
0.17 %
Aryan
35
2
0.09 %
Akshata
35
4
0.17 %
kaustubh
36
2
0.09 %
arti
36
4
0.17 %
MOHIT
37
2
0.09 %
Manasi
37
4
0.17 %
Vinay
38
2
0.09 %
Anoushka
38
4
0.17 %
Jatin
39
2
0.09 %
Manasa
39
4
0.17 %
Dhruv
40
2
0.09 %
Papuii colney
40
4
0.17 %
Pranav
41
2
0.09 %
Anumeha
41
4
0.17 %
ajith
42
2
0.09 %
Anushri
42
4
0.17 %
sahil
43
2
0.09 %
sushma
43
4
0.17 %
Kunal
44
2
0.09 %
krittika
44
4
0.17 %
ajay
45
2
0.09 %
vidushi
45
4
0.17 %
shivam
46
2
0.09 %
Nishita
46
4
0.17 %
dinesh
47
2
0.09 %
deepa
47
4
0.17 %
Sunny
48
2
0.09 %
diksha
48
4
0.17 %
manish
49
2
0.09 %
Niti
49
4
0.17 %
ABHI
50
2
0.09 %
Mitali
50
4
0.17 %
Nitin
51
2
0.09 %
anamika
51
4
0.17 %
Omkar
52
2
0.09 %
Lavanya
52
3
0.13 %
raunak
53
2
0.09 %
Krithika
53
3
0.13 %
Anupam
54
2
0.09 %
Isha
54
3
0.13 %
Akshay
55
2
0.09 %
Anushree
55
3
0.13 %
ashutosh
56
2
0.09 %
moii chhangte
56
3
0.13 %
PRATEEK
57
2
0.09 %
sania
57
3
0.13 %
Ramanan
58
2
0.09 %
kamalika
58
3
0.13 %
Paaus
59
2
0.09 %
Richa
59
3
0.13 %
vishal
60
2
0.09 %
Alice
60
3
0.13 %
sai
61
2
0.09 %
chanchal
61
3
0.13 %
Deepro
62
2
0.09 %
Ira
62
3
0.13 %
Avinash
63
2
0.09 %
sanjana
63
3
0.13 %
SURESH
64
2
0.09 %
Apoorva
64
3
0.13 %
Tejas
65
2
0.09 %
Aishwarya
65
3
0.13 %
Ajeet
66
2
0.09 %
Arusha
66
3
0.13 %
Nikhil
67
2
0.09 %
Isabel
67
3
0.13 %
kapil
68
2
0.09 %
Neelam
68
3
0.13 %
varun
69
2
0.09 %
shivani
69
3
0.13 %
ashish
70
2
0.09 %
indhumathi
70
3
0.13 %
Tauseen
71
2
0.09 %
Sowmya
71
3
0.13 %
Harish
72
2
0.09 %
ishika
72
3
0.13 %
Sam
73
2
0.09 %
rhea
73
3
0.13 %
PANKAJ
74
2
0.09 %
Rachel
74
3
0.13 %
Vijay
75
2
0.09 %
kiran
75
3
0.13 %
Aniket
76
2
0.09 %
Urvashi
76
3
0.13 %
tushar
77
2
0.09 %
Namrata
77
3
0.13 %
rishi
78
2
0.09 %
debbie
78
3
0.13 %
Alok
79
2
0.09 %
Lily
79
3
0.13 %
Prakash
80
2
0.09 %
Chandralekha
80
3
0.13 %
Sachin
81
2
0.09 %
natasha
81
3
0.13 %
Shikhar
82
2
0.09 %
Nandita
82
3
0.13 %
Rajeev
83
2
0.09 %
Ann
83
3
0.13 %
Himanshu
84
2
0.09 %
tenzin
84
3
0.13 %
Anubhav
85
2
0.09 %
eesha
85
3
0.13 %
Vibhor
86
2
0.09 %
Vani
86
3
0.13 %
VEDANT
87
2
0.09 %
ramya
87
3
0.13 %
saju
88
2
0.09 %
N.Priyanka
88
3
0.13 %
rajesh
89
2
0.09 %
pradeepa
89
3
0.13 %
Anirudh
90
2
0.09 %
neha
90
3
0.13 %
Aaditya
91
2
0.09 %
Aswini
91
3
0.13 %
Soham
92
2
0.09 %
Tisha
92
3
0.13 %
Arka
93
2
0.09 %
Varsha
93
3
0.13 %
Midhun
94
2
0.09 %
jiffy
94
3
0.13 %
raju
95
2
0.09 %
Dilmini
95
3
0.13 %
Shubham
96
2
0.09 %
Dawn
96
3
0.13 %
Vivek
97
2
0.09 %
Kalyani
97
3
0.13 %
Prashant
98
2
0.09 %
suvi
98
3
0.13 %
Nitesh
99
2
0.09 %
Akanksha
99
3
0.13 %
Krishna
100
2
0.09 %
jasmine
100
3
0.13 %
vishnu




HOBBIES

Photo 1101 (46.9%)
Cinema 1354 (57.7%)
Music 1812 (77.2%)
Collections 576 (24.5%)
Trips 1112 (47.4%)
Sports 1138 (48.5%)
Reading 1468 (62.5%)
Painting, Drawing, Art 873 (37.2%)
Computing, video games : 1165 (49.6%)
Politics 297 (12.6%)
Animals, Nature 1080 (46.0%)
Astrology, Paranormal 409 (17.4%)
Clothes 798 (34.0%)
Sciences 1001 (42.6%)
Cooking 745 (31.7%)
History 746 (31.8%)


LANGUAGES

Arabic : 41 (1.7%)
Chinese : 13 (0.6%)
Dutch : 13 (0.6%)
English : 2343 (99.8%)
French : 284 (12.1%)
German : 118 (5.0%)
Italian : 18 (0.8%)
Japansese : 57 (2.4%)
Korean : 22 (0.9%)
Portuguese : 22 (0.9%)
Russian : 22 (0.9%)
Spanish : 58 (2.5%)


AGES

0-7 : 4 (0.2%)

8 : 2 (0.1%)
9 : 11 (0.5%)
10 : 16 (0.7%)
11 : 31 (1.3%)
12 : 49 (2.1%)
13 : 58 (2.5%)
14 : 92 (3.9%)
15 : 117 (5.0%)
16 : 152 (6.5%)
17 : 188 (8.0%)
18 : 160 (6.8%)
19 : 159 (6.8%)
20 : 156 (6.6%)
21 : 148 (6.3%)
22 : 173 (7.4%)
23 : 146 (6.2%)
24 : 152 (6.5%)
25 : 106 (4.5%)
26 : 81 (3.4%)

27-99 : 347 (14.8%)



Home = Students of the World => Penpals of the World => Penpal Statistics : India

Home
About us
Penpals for students
Countries of the World
Schools of the World
Games
Clubs, Blogs
Forums
Links

Keypal Statistics
(c) Students of the World / Etudiants du Monde - www.StudentsOfTheWorld.info

Since 2002, November 12
We have got visitors since September 8, 2001