Students of the World

see also :
penpals from
India
Students of the World
Penpal Statistics : India
2311 penpals

Top 100 Indian names - India
GIRLS
BOYS
RankNumbers Percent First namesRankNumbers Percent First names
1
9
0.39 %
priyanka
1
19
0.82 %
rahul
2
9
0.39 %
Tanya
2
14
0.61 %
Aditya
3
5
0.22 %
Tanvi
3
14
0.61 %
Abhishek
4
5
0.22 %
Gayatri
4
10
0.43 %
yash
5
5
0.22 %
Divya
5
9
0.39 %
Rohit
6
4
0.17 %
priya
6
9
0.39 %
Amit
7
4
0.17 %
Shivangi
7
9
0.39 %
Mahesh
8
4
0.17 %
aditi
8
8
0.35 %
Shyam
9
4
0.17 %
Shreya
9
8
0.35 %
Kumar
10
4
0.17 %
anjali
10
8
0.35 %
Deepak
11
3
0.13 %
Riya
11
7
0.30 %
Raj
12
3
0.13 %
Mahima
12
7
0.30 %
Abhinav
13
3
0.13 %
Ria
13
7
0.30 %
Arjun
14
3
0.13 %
ishita
14
6
0.26 %
Mayank
15
3
0.13 %
ARCHITA
15
6
0.26 %
ankur
16
3
0.13 %
seema
16
5
0.22 %
Manoj
17
3
0.13 %
vaishnavi
17
5
0.22 %
Karan
18
3
0.13 %
leah
18
5
0.22 %
Ankit
19
3
0.13 %
Anisha
19
5
0.22 %
Rishabh
20
3
0.13 %
ANGEL
20
5
0.22 %
siddharth
21
3
0.13 %
Akansha
21
5
0.22 %
Rohan
22
3
0.13 %
ananya
22
5
0.22 %
Parth
23
3
0.13 %
diya
23
5
0.22 %
Palash
24
3
0.13 %
nishi
24
5
0.22 %
Rakesh
25
3
0.13 %
Pavithra
25
5
0.22 %
Neeraj
26
3
0.13 %
Radhika
26
4
0.17 %
kaustubh
27
3
0.13 %
Juvina
27
4
0.17 %
MOHIT
28
3
0.13 %
Prachi
28
4
0.17 %
Jatin
29
3
0.13 %
Sakshi
29
4
0.17 %
Dhruv
30
2
0.09 %
Richa
30
4
0.17 %
Pranav
31
2
0.09 %
Alice
31
4
0.17 %
ajith
32
2
0.09 %
Niharika
32
4
0.17 %
sahil
33
2
0.09 %
chanchal
33
4
0.17 %
ajay
34
2
0.09 %
Ira
34
4
0.17 %
shivam
35
2
0.09 %
sanjana
35
4
0.17 %
dinesh
36
2
0.09 %
Apoorva
36
4
0.17 %
Sunny
37
2
0.09 %
Aishwarya
37
4
0.17 %
manish
38
2
0.09 %
Arusha
38
4
0.17 %
Nitin
39
2
0.09 %
Isabel
39
4
0.17 %
akash
40
2
0.09 %
Neelam
40
4
0.17 %
Omkar
41
2
0.09 %
shivani
41
4
0.17 %
Prathamesh
42
2
0.09 %
indhumathi
42
4
0.17 %
arun
43
2
0.09 %
Sowmya
43
4
0.17 %
nishant
44
2
0.09 %
kamalika
44
4
0.17 %
Ram
45
2
0.09 %
ishika
45
4
0.17 %
shaan
46
2
0.09 %
rhea
46
4
0.17 %
Ashwin
47
2
0.09 %
Rachel
47
4
0.17 %
Anish
48
2
0.09 %
kiran
48
4
0.17 %
Aryan
49
2
0.09 %
Urvashi
49
3
0.13 %
Nikhil
50
2
0.09 %
Namrata
50
3
0.13 %
kapil
51
2
0.09 %
debbie
51
3
0.13 %
varun
52
2
0.09 %
Lily
52
3
0.13 %
ashish
53
2
0.09 %
Chandralekha
53
3
0.13 %
Tauseen
54
2
0.09 %
natasha
54
3
0.13 %
Harish
55
2
0.09 %
Nandita
55
3
0.13 %
Sam
56
2
0.09 %
Ann
56
3
0.13 %
PANKAJ
57
2
0.09 %
Sneha
57
3
0.13 %
Vijay
58
2
0.09 %
tenzin
58
3
0.13 %
Vinay
59
2
0.09 %
eesha
59
3
0.13 %
Aniket
60
2
0.09 %
Vani
60
3
0.13 %
tushar
61
2
0.09 %
ramya
61
3
0.13 %
Alok
62
2
0.09 %
N.Priyanka
62
3
0.13 %
Prakash
63
2
0.09 %
pradeepa
63
3
0.13 %
Sachin
64
2
0.09 %
neha
64
3
0.13 %
Shikhar
65
2
0.09 %
Aswini
65
3
0.13 %
Rajeev
66
2
0.09 %
Liza
66
3
0.13 %
Himanshu
67
2
0.09 %
Tisha
67
3
0.13 %
Anubhav
68
2
0.09 %
Varsha
68
3
0.13 %
Kunal
69
2
0.09 %
jiffy
69
3
0.13 %
Vibhor
70
2
0.09 %
Dilmini
70
3
0.13 %
VEDANT
71
2
0.09 %
Dawn
71
3
0.13 %
saju
72
2
0.09 %
Kalyani
72
3
0.13 %
rajesh
73
2
0.09 %
suvi
73
3
0.13 %
Anirudh
74
2
0.09 %
Akanksha
74
3
0.13 %
Aaditya
75
2
0.09 %
jasmine
75
3
0.13 %
Soham
76
2
0.09 %
swati
76
3
0.13 %
Arka
77
2
0.09 %
manisha
77
3
0.13 %
ABHI
78
2
0.09 %
Crowny
78
3
0.13 %
Midhun
79
2
0.09 %
Aanchal
79
3
0.13 %
raju
80
2
0.09 %
Sam
80
3
0.13 %
Shubham
81
2
0.09 %
Sonam
81
3
0.13 %
Vivek
82
2
0.09 %
vidhya
82
3
0.13 %
Prashant
83
2
0.09 %
kavya
83
3
0.13 %
Nitesh
84
2
0.09 %
Lala
84
3
0.13 %
Krishna
85
2
0.09 %
hannah
85
3
0.13 %
vishnu
86
2
0.09 %
binita
86
3
0.13 %
Jay
87
2
0.09 %
Lopa
87
3
0.13 %
Vicky
88
2
0.09 %
khushi
88
3
0.13 %
sanchit
89
2
0.09 %
kuhu
89
3
0.13 %
GIRISH
90
2
0.09 %
Anusha
90
3
0.13 %
ANAND
91
2
0.09 %
Sadaf
91
3
0.13 %
raunak
92
2
0.09 %
alisha
92
3
0.13 %
Anupam
93
2
0.09 %
Siya
93
3
0.13 %
Akshay
94
2
0.09 %
Ayushi
94
3
0.13 %
ashutosh
95
2
0.09 %
shrinidhi
95
3
0.13 %
PRATEEK
96
2
0.09 %
Gitanjali
96
3
0.13 %
Ramanan
97
2
0.09 %
Keerthi
97
3
0.13 %
Paaus
98
2
0.09 %
Akshata
98
3
0.13 %
vishal
99
2
0.09 %
arti
99
3
0.13 %
sai
100
2
0.09 %
Manasi
100
3
0.13 %
Deepro
HOBBIES

Photo 1086 (47.0%)
Cinema 1331 (57.6%)
Music 1785 (77.2%)
Collections 566 (24.5%)
Trips 1091 (47.2%)
Sports 1116 (48.3%)
Reading 1447 (62.6%)
Painting, Drawing, Art 862 (37.3%)
Computing, video games : 1150 (49.8%)
Politics 296 (12.8%)
Animals, Nature 1067 (46.2%)
Astrology, Paranormal 398 (17.2%)
Clothes 785 (34.0%)
Sciences 984 (42.6%)
Cooking 731 (31.6%)
History 738 (31.9%)


LANGUAGES

Arabic : 40 (1.7%)
Chinese : 13 (0.6%)
Dutch : 13 (0.6%)
English : 2306 (99.8%)
French : 278 (12.0%)
German : 115 (5.0%)
Italian : 18 (0.8%)
Japansese : 56 (2.4%)
Korean : 22 (1.0%)
Portuguese : 22 (1.0%)
Russian : 21 (0.9%)
Spanish : 59 (2.6%)


AGES

0-7 : 4 (0.2%)

8 : 2 (0.1%)
9 : 10 (0.4%)
10 : 14 (0.6%)
11 : 31 (1.3%)
12 : 48 (2.1%)
13 : 56 (2.4%)
14 : 89 (3.9%)
15 : 114 (4.9%)
16 : 148 (6.4%)
17 : 187 (8.1%)
18 : 156 (6.8%)
19 : 157 (6.8%)
20 : 152 (6.6%)
21 : 145 (6.3%)
22 : 173 (7.5%)
23 : 144 (6.2%)
24 : 150 (6.5%)
25 : 104 (4.5%)
26 : 81 (3.5%)

27-99 : 346 (15.0%)Home = Students of the World => Penpals of the World => Penpal Statistics : India

Home
About us
Penpals for students
Countries of the World
Schools of the World
Games
Clubs, Blogs
Forums
Links

Keypal Statistics
(c) Students of the World / Etudiants du Monde - www.StudentsOfTheWorld.info

Since 2002, November 12
We have got visitors since September 8, 2001