Students of the World

see also :
penpals from
India
Students of the World
Penpal Statistics : India
2377 penpals

Top 100 Indian names - India
GIRLS
BOYS
RankNumbers Percent First namesRankNumbers Percent First names
1
9
0.38 %
priyanka
1
20
0.84 %
rahul
2
9
0.38 %
Tanya
2
15
0.63 %
Abhishek
3
5
0.21 %
Tanvi
3
14
0.59 %
Aditya
4
5
0.21 %
Gayatri
4
10
0.42 %
yash
5
5
0.21 %
Divya
5
9
0.38 %
Amit
6
4
0.17 %
priya
6
9
0.38 %
Mahesh
7
4
0.17 %
Shivangi
7
9
0.38 %
Rohit
8
4
0.17 %
aditi
8
8
0.34 %
Shyam
9
4
0.17 %
Shreya
9
8
0.34 %
Kumar
10
4
0.17 %
anjali
10
7
0.29 %
Abhinav
11
3
0.13 %
Sakshi
11
7
0.29 %
Arjun
12
3
0.13 %
Riya
12
7
0.29 %
Deepak
13
3
0.13 %
Niharika
13
7
0.29 %
Raj
14
3
0.13 %
Mahima
14
6
0.25 %
Mayank
15
3
0.13 %
Ria
15
6
0.25 %
ankur
16
3
0.13 %
ishita
16
5
0.21 %
Ankit
17
3
0.13 %
Sneha
17
5
0.21 %
Rishabh
18
3
0.13 %
ARCHITA
18
5
0.21 %
siddharth
19
3
0.13 %
Vani
19
5
0.21 %
Rohan
20
3
0.13 %
Liza
20
5
0.21 %
akash
21
3
0.13 %
Anisha
21
5
0.21 %
Parth
22
3
0.13 %
vaishnavi
22
5
0.21 %
Jay
23
3
0.13 %
leah
23
5
0.21 %
Palash
24
3
0.13 %
seema
24
5
0.21 %
Neeraj
25
3
0.13 %
ANGEL
25
5
0.21 %
Rakesh
26
3
0.13 %
Akansha
26
5
0.21 %
Manoj
27
3
0.13 %
ananya
27
5
0.21 %
Karan
28
3
0.13 %
diya
28
4
0.17 %
Jatin
29
3
0.13 %
Anusha
29
4
0.17 %
rishi
30
3
0.13 %
nishi
30
4
0.17 %
Dhruv
31
3
0.13 %
Pavithra
31
4
0.17 %
Pranav
32
3
0.13 %
Prachi
32
4
0.17 %
ajith
33
3
0.13 %
Anushri
33
4
0.17 %
Vinay
34
3
0.13 %
Radhika
34
4
0.17 %
sahil
35
3
0.13 %
Juvina
35
4
0.17 %
Kunal
36
2
0.08 %
Anushree
36
4
0.17 %
ajay
37
2
0.08 %
Rishita
37
4
0.17 %
dinesh
38
2
0.08 %
moii chhangte
38
4
0.17 %
shivam
39
2
0.08 %
sania
39
4
0.17 %
manish
40
2
0.08 %
Richa
40
4
0.17 %
ABHI
41
2
0.08 %
Alice
41
4
0.17 %
Aaditya
42
2
0.08 %
chanchal
42
4
0.17 %
Vivek
43
2
0.08 %
Ira
43
4
0.17 %
Sunny
44
2
0.08 %
sanjana
44
4
0.17 %
Omkar
45
2
0.08 %
Apoorva
45
4
0.17 %
Nitin
46
2
0.08 %
Aishwarya
46
4
0.17 %
arun
47
2
0.08 %
Arusha
47
4
0.17 %
Prathamesh
48
2
0.08 %
Isabel
48
4
0.17 %
Ram
49
2
0.08 %
Neelam
49
4
0.17 %
shaan
50
2
0.08 %
shivani
50
4
0.17 %
Ashwin
51
2
0.08 %
indhumathi
51
4
0.17 %
nishant
52
2
0.08 %
Sowmya
52
4
0.17 %
kaustubh
53
2
0.08 %
ishika
53
4
0.17 %
MOHIT
54
2
0.08 %
tenzin
54
4
0.17 %
Anish
55
2
0.08 %
rhea
55
4
0.17 %
Aryan
56
2
0.08 %
Rachel
56
3
0.13 %
Sam
57
2
0.08 %
kiran
57
3
0.13 %
PANKAJ
58
2
0.08 %
Urvashi
58
3
0.13 %
Vijay
59
2
0.08 %
Namrata
59
3
0.13 %
SURESH
60
2
0.08 %
debbie
60
3
0.13 %
Tejas
61
2
0.08 %
Lily
61
3
0.13 %
Naveen
62
2
0.08 %
Chandralekha
62
3
0.13 %
tushar
63
2
0.08 %
natasha
63
3
0.13 %
Alok
64
2
0.08 %
Nandita
64
3
0.13 %
Prakash
65
2
0.08 %
Ann
65
3
0.13 %
Tauseen
66
2
0.08 %
Tisha
66
3
0.13 %
Harish
67
2
0.08 %
Varsha
67
3
0.13 %
Aman
68
2
0.08 %
Simran
68
3
0.13 %
Himanshu
69
2
0.08 %
eesha
69
3
0.13 %
Aniket
70
2
0.08 %
ramya
70
3
0.13 %
Vibhor
71
2
0.08 %
N.Priyanka
71
3
0.13 %
VEDANT
72
2
0.08 %
pradeepa
72
3
0.13 %
Sachin
73
2
0.08 %
neha
73
3
0.13 %
Shikhar
74
2
0.08 %
Aswini
74
3
0.13 %
Rajeev
75
2
0.08 %
Crowny
75
3
0.13 %
Anirudh
76
2
0.08 %
jiffy
76
3
0.13 %
Anubhav
77
2
0.08 %
NISHA
77
3
0.13 %
SUMIT
78
2
0.08 %
Dilmini
78
3
0.13 %
Karthik
79
2
0.08 %
Dawn
79
3
0.13 %
Soham
80
2
0.08 %
Kalyani
80
3
0.13 %
Arka
81
2
0.08 %
suvi
81
3
0.13 %
saju
82
2
0.08 %
Akanksha
82
3
0.13 %
rajesh
83
2
0.08 %
jasmine
83
3
0.13 %
Pratik
84
2
0.08 %
swati
84
3
0.13 %
Midhun
85
2
0.08 %
manisha
85
3
0.13 %
raju
86
2
0.08 %
Lopa
86
3
0.13 %
Shubham
87
2
0.08 %
Aanchal
87
3
0.13 %
Nitesh
88
2
0.08 %
Sam
88
3
0.13 %
Krishna
89
2
0.08 %
Sonam
89
3
0.13 %
vishnu
90
2
0.08 %
vidhya
90
3
0.13 %
Prashant
91
2
0.08 %
kavya
91
3
0.13 %
atul
92
2
0.08 %
Lala
92
3
0.13 %
GIRISH
93
2
0.08 %
hannah
93
3
0.13 %
Lipun
94
2
0.08 %
AARUSHI
94
3
0.13 %
ANAND
95
2
0.08 %
binita
95
3
0.13 %
raunak
96
2
0.08 %
Keerthi
96
3
0.13 %
Anupam
97
2
0.08 %
khushi
97
3
0.13 %
Akshay
98
2
0.08 %
kuhu
98
3
0.13 %
ashutosh
99
2
0.08 %
Sadaf
99
3
0.13 %
Vicky
100
2
0.08 %
Siya
100
3
0.13 %
sanchit
HOBBIES

Photo 1111 (46.7%)
Cinema 1367 (57.5%)
Music 1829 (76.9%)
Collections 582 (24.5%)
Trips 1123 (47.2%)
Sports 1150 (48.4%)
Reading 1486 (62.5%)
Painting, Drawing, Art 880 (37.0%)
Computing, video games : 1172 (49.3%)
Politics 311 (13.1%)
Animals, Nature 1089 (45.8%)
Astrology, Paranormal 414 (17.4%)
Clothes 807 (34.0%)
Sciences 1017 (42.8%)
Cooking 750 (31.6%)
History 758 (31.9%)


LANGUAGES

Arabic : 41 (1.7%)
Chinese : 13 (0.5%)
Dutch : 13 (0.5%)
English : 2372 (99.8%)
French : 283 (11.9%)
German : 118 (5.0%)
Italian : 18 (0.8%)
Japansese : 57 (2.4%)
Korean : 22 (0.9%)
Portuguese : 22 (0.9%)
Russian : 22 (0.9%)
Spanish : 58 (2.4%)


AGES

0-7 : 4 (0.2%)

8 : 2 (0.1%)
9 : 11 (0.5%)
10 : 16 (0.7%)
11 : 32 (1.3%)
12 : 49 (2.1%)
13 : 59 (2.5%)
14 : 95 (4.0%)
15 : 119 (5.0%)
16 : 156 (6.6%)
17 : 191 (8.0%)
18 : 158 (6.6%)
19 : 162 (6.8%)
20 : 158 (6.6%)
21 : 148 (6.2%)
22 : 173 (7.3%)
23 : 149 (6.3%)
24 : 156 (6.6%)
25 : 106 (4.5%)
26 : 81 (3.4%)

27-99 : 352 (14.8%)Home = Students of the World => Penpals of the World => Penpal Statistics : India

Home
About us
Penpals for students
Countries of the World
Schools of the World
Games
Clubs, Blogs
Forums
Links

Keypal Statistics
(c) Students of the World / Etudiants du Monde - www.StudentsOfTheWorld.info

Since 2002, November 12
We have got visitors since September 8, 2001