Students of the World

see also :
penpals from
India
Students of the World
Penpal Statistics : India
2008 penpals

Top 100 Indian names - India
GIRLS
BOYS
RankNumbers Percent First namesRankNumbers Percent First names
1
9
0.45 %
Tanya
1
13
0.65 %
Aditya
2
9
0.45 %
priyanka
2
13
0.65 %
Abhishek
3
4
0.20 %
anjali
3
12
0.60 %
rahul
4
4
0.20 %
priya
4
8
0.40 %
Mahesh
5
4
0.20 %
Tanvi
5
7
0.35 %
Deepak
6
4
0.20 %
Gayatri
6
7
0.35 %
Shyam
7
4
0.20 %
aditi
7
7
0.35 %
Amit
8
4
0.20 %
Divya
8
7
0.35 %
Abhinav
9
4
0.20 %
Shreya
9
7
0.35 %
yash
10
3
0.15 %
Juvina
10
7
0.35 %
Kumar
11
3
0.15 %
Prachi
11
7
0.35 %
Arjun
12
3
0.15 %
Pavithra
12
6
0.30 %
Rohit
13
3
0.15 %
Sakshi
13
6
0.30 %
ankur
14
3
0.15 %
Mahima
14
5
0.25 %
Palash
15
3
0.15 %
Riya
15
5
0.25 %
Rakesh
16
3
0.15 %
ishita
16
5
0.25 %
Mayank
17
3
0.15 %
Shivangi
17
5
0.25 %
Raj
18
3
0.15 %
ARCHITA
18
5
0.25 %
Rishabh
19
3
0.15 %
shivani
19
5
0.25 %
Parth
20
3
0.15 %
vaishnavi
20
4
0.20 %
Nitin
21
3
0.15 %
leah
21
4
0.20 %
akash
22
3
0.15 %
Anisha
22
4
0.20 %
Omkar
23
3
0.15 %
ANGEL
23
4
0.20 %
arun
24
3
0.15 %
Akansha
24
4
0.20 %
nishant
25
3
0.15 %
diya
25
4
0.20 %
Neeraj
26
3
0.15 %
ananya
26
4
0.20 %
Prathamesh
27
3
0.15 %
Radhika
27
4
0.20 %
Ashwin
28
2
0.10 %
Gitanjali
28
4
0.20 %
shaan
29
2
0.10 %
Anushri
29
4
0.20 %
varun
30
2
0.10 %
sushma
30
4
0.20 %
Karan
31
2
0.10 %
vidushi
31
4
0.20 %
ajith
32
2
0.10 %
Anumeha
32
4
0.20 %
Manoj
33
2
0.10 %
Richa
33
4
0.20 %
ajay
34
2
0.10 %
Alice
34
4
0.20 %
manish
35
2
0.10 %
Niharika
35
4
0.20 %
Rohan
36
2
0.10 %
chanchal
36
4
0.20 %
sahil
37
2
0.10 %
Ira
37
4
0.20 %
dinesh
38
2
0.10 %
Tejaswini
38
4
0.20 %
Sunny
39
2
0.10 %
sanjana
39
4
0.20 %
siddharth
40
2
0.10 %
diksha
40
3
0.15 %
PANKAJ
41
2
0.10 %
Mitali
41
3
0.15 %
Anupam
42
2
0.10 %
anamika
42
3
0.15 %
ashutosh
43
2
0.10 %
Manasa
43
3
0.15 %
raunak
44
2
0.10 %
Ria
44
3
0.15 %
Anish
45
2
0.10 %
rhea
45
3
0.15 %
Deepro
46
2
0.10 %
Rachel
46
3
0.15 %
Aryan
47
2
0.10 %
Urvashi
47
3
0.15 %
Ram
48
2
0.10 %
Apoorva
48
3
0.15 %
kapil
49
2
0.10 %
Aishwarya
49
3
0.15 %
ashish
50
2
0.10 %
Arusha
50
3
0.15 %
MOHIT
51
2
0.10 %
Isabel
51
3
0.15 %
Tauseen
52
2
0.10 %
Lavanya
52
3
0.15 %
Ankit
53
2
0.10 %
Krithika
53
3
0.15 %
Harish
54
2
0.10 %
Isha
54
3
0.15 %
Pranav
55
2
0.10 %
indhumathi
55
3
0.15 %
Himanshu
56
2
0.10 %
natasha
56
3
0.15 %
Anirudh
57
2
0.10 %
Aswini
57
3
0.15 %
Aaditya
58
2
0.10 %
ishika
58
3
0.15 %
kaustubh
59
2
0.10 %
Ann
59
3
0.15 %
Nikhil
60
2
0.10 %
Sneha
60
3
0.15 %
Jatin
61
2
0.10 %
tenzin
61
3
0.15 %
Dhruv
62
2
0.10 %
eesha
62
3
0.15 %
Alok
63
2
0.10 %
jiffy
63
3
0.15 %
Prakash
64
2
0.10 %
neha
64
3
0.15 %
Rajeev
65
2
0.10 %
shrinidhi
65
3
0.15 %
ABHI
66
2
0.10 %
Nandita
66
3
0.15 %
tushar
67
2
0.10 %
Tisha
67
3
0.15 %
Vibhor
68
2
0.10 %
Varsha
68
3
0.15 %
rajesh
69
2
0.10 %
Sonam
69
3
0.15 %
shivam
70
2
0.10 %
Vani
70
3
0.15 %
Nitesh
71
2
0.10 %
debbie
71
3
0.15 %
Soham
72
2
0.10 %
Lily
72
3
0.15 %
Arka
73
2
0.10 %
Chandralekha
73
3
0.15 %
Shubham
74
2
0.10 %
seema
74
3
0.15 %
Prashant
75
2
0.10 %
AARUSHI
75
3
0.15 %
GIRISH
76
2
0.10 %
Papuii colney
76
3
0.15 %
PRATEEK
77
2
0.10 %
Liza
77
3
0.15 %
Ramanan
78
2
0.10 %
jasmine
78
3
0.15 %
Vijay
79
2
0.10 %
swati
79
3
0.15 %
Midhun
80
2
0.10 %
manisha
80
3
0.15 %
raju
81
2
0.10 %
Aanchal
81
3
0.15 %
vishnu
82
2
0.10 %
ramya
82
3
0.15 %
Jay
83
2
0.10 %
N.Priyanka
83
2
0.10 %
Tejas
84
2
0.10 %
pradeepa
84
2
0.10 %
Mukund
85
2
0.10 %
Dawn
85
2
0.10 %
ammar
86
2
0.10 %
moii chhangte
86
2
0.10 %
jasmin
87
2
0.10 %
Akanksha
87
2
0.10 %
Shashwat
88
2
0.10 %
Lopa
88
2
0.10 %
Anubhav
89
2
0.10 %
kuhu
89
2
0.10 %
rayyan
90
2
0.10 %
Anusha
90
2
0.10 %
Arnab
91
2
0.10 %
nishi
91
2
0.10 %
jonathan
92
2
0.10 %
vidhya
92
2
0.10 %
Akshay
93
2
0.10 %
Lala
93
2
0.10 %
Navi
94
2
0.10 %
sania
94
2
0.10 %
arnaud
95
2
0.10 %
Keerthi
95
2
0.10 %
Praveen
96
2
0.10 %
Akshata
96
2
0.10 %
yogesh
97
2
0.10 %
arti
97
2
0.10 %
Shekhar
98
2
0.10 %
Manasi
98
2
0.10 %
Avinash
99
2
0.10 %
Anoushka
99
2
0.10 %
Vinay
100
2
0.10 %
alisha
100
2
0.10 %
HarshanthHOBBIES

Photo 951 (47.4%)
Cinema 1168 (58.2%)
Music 1563 (77.8%)
Collections 506 (25.2%)
Trips 959 (47.8%)
Sports 977 (48.7%)
Reading 1273 (63.4%)
Painting, Drawing, Art 762 (37.9%)
Computing, video games : 1027 (51.1%)
Politics 261 (13.0%)
Animals, Nature 933 (46.5%)
Astrology, Paranormal 347 (17.3%)
Clothes 696 (34.7%)
Sciences 856 (42.6%)
Cooking 643 (32.0%)
History 633 (31.5%)


LANGUAGES

Arabic : 36 (1.8%)
Chinese : 10 (0.5%)
Dutch : 8 (0.4%)
English : 2003 (99.8%)
French : 240 (12.0%)
German : 97 (4.8%)
Italian : 16 (0.8%)
Japansese : 49 (2.4%)
Korean : 15 (0.7%)
Portuguese : 17 (0.8%)
Russian : 18 (0.9%)
Spanish : 44 (2.2%)


AGES

0-7 : 2 (0.1%)

8 : 0 (0.0%)
9 : 7 (0.3%)
10 : 13 (0.6%)
11 : 25 (1.2%)
12 : 38 (1.9%)
13 : 43 (2.1%)
14 : 75 (3.7%)
15 : 97 (4.8%)
16 : 126 (6.3%)
17 : 159 (7.9%)
18 : 128 (6.4%)
19 : 129 (6.4%)
20 : 135 (6.7%)
21 : 120 (6.0%)
22 : 157 (7.8%)
23 : 131 (6.5%)
24 : 139 (6.9%)
25 : 90 (4.5%)
26 : 76 (3.8%)

27-99 : 318 (15.8%)Home = Students of the World => Penpals of the World => Penpal Statistics : India

Home
About us
Penpals for students
Countries of the World
Schools of the World
Games
Clubs, Blogs
Forums
Links

Keypal Statistics
(c) Students of the World / Etudiants du Monde - www.StudentsOfTheWorld.info

Since 2002, November 12
We have got visitors since September 8, 2001