Students of the World

see also :
penpals from
India
Students of the World
Penpal Statistics : India
2056 penpals

Top 100 Indian names - India
GIRLS
BOYS
RankNumbers Percent First namesRankNumbers Percent First names
1
9
0.44 %
Tanya
1
15
0.73 %
rahul
2
9
0.44 %
priyanka
2
13
0.63 %
Aditya
3
5
0.24 %
aditi
3
13
0.63 %
Abhishek
4
4
0.19 %
anjali
4
8
0.39 %
Shyam
5
4
0.19 %
priya
5
8
0.39 %
yash
6
4
0.19 %
Tanvi
6
8
0.39 %
Mahesh
7
4
0.19 %
Gayatri
7
7
0.34 %
Deepak
8
4
0.19 %
Shreya
8
7
0.34 %
Raj
9
4
0.19 %
Divya
9
7
0.34 %
Amit
10
3
0.15 %
Pavithra
10
7
0.34 %
Abhinav
11
3
0.15 %
Sakshi
11
7
0.34 %
Kumar
12
3
0.15 %
Juvina
12
7
0.34 %
Arjun
13
3
0.15 %
Prachi
13
6
0.29 %
Rohit
14
3
0.15 %
Mahima
14
6
0.29 %
ankur
15
3
0.15 %
Riya
15
5
0.24 %
Neeraj
16
3
0.15 %
ishita
16
5
0.24 %
Palash
17
3
0.15 %
Shivangi
17
5
0.24 %
Mayank
18
3
0.15 %
shivani
18
5
0.24 %
Rakesh
19
3
0.15 %
ARCHITA
19
5
0.24 %
Rishabh
20
3
0.15 %
vaishnavi
20
5
0.24 %
Parth
21
3
0.15 %
leah
21
4
0.19 %
nishant
22
3
0.15 %
Anisha
22
4
0.19 %
Nitin
23
3
0.15 %
ANGEL
23
4
0.19 %
akash
24
3
0.15 %
Akansha
24
4
0.19 %
Omkar
25
3
0.15 %
diya
25
4
0.19 %
arun
26
3
0.15 %
ananya
26
4
0.19 %
Prathamesh
27
3
0.15 %
Radhika
27
4
0.19 %
Ashwin
28
2
0.10 %
Gitanjali
28
4
0.19 %
ajith
29
2
0.10 %
Anushri
29
4
0.19 %
shaan
30
2
0.10 %
sushma
30
4
0.19 %
varun
31
2
0.10 %
vidushi
31
4
0.19 %
Karan
32
2
0.10 %
diksha
32
4
0.19 %
Manoj
33
2
0.10 %
Mitali
33
4
0.19 %
manish
34
2
0.10 %
anamika
34
4
0.19 %
Rohan
35
2
0.10 %
Manasa
35
4
0.19 %
ajay
36
2
0.10 %
Anumeha
36
4
0.19 %
Sunny
37
2
0.10 %
Richa
37
4
0.19 %
sahil
38
2
0.10 %
Alice
38
4
0.19 %
dinesh
39
2
0.10 %
Niharika
39
4
0.19 %
siddharth
40
2
0.10 %
chanchal
40
3
0.15 %
ashutosh
41
2
0.10 %
Ira
41
3
0.15 %
PANKAJ
42
2
0.10 %
Tejaswini
42
3
0.15 %
Anupam
43
2
0.10 %
sanjana
43
3
0.15 %
Akshay
44
2
0.10 %
Aishwarya
44
3
0.15 %
Anish
45
2
0.10 %
Arusha
45
3
0.15 %
Deepro
46
2
0.10 %
Isabel
46
3
0.15 %
Aryan
47
2
0.10 %
Lavanya
47
3
0.15 %
Sam
48
2
0.10 %
Krithika
48
3
0.15 %
raunak
49
2
0.10 %
Isha
49
3
0.15 %
Akhil
50
2
0.10 %
indhumathi
50
3
0.15 %
MOHIT
51
2
0.10 %
natasha
51
3
0.15 %
Tauseen
52
2
0.10 %
Aswini
52
3
0.15 %
Ankit
53
2
0.10 %
Ria
53
3
0.15 %
Harish
54
2
0.10 %
rhea
54
3
0.15 %
Pranav
55
2
0.10 %
Rachel
55
3
0.15 %
Himanshu
56
2
0.10 %
Urvashi
56
3
0.15 %
Anirudh
57
2
0.10 %
Apoorva
57
3
0.15 %
Ram
58
2
0.10 %
Namrata
58
3
0.15 %
kapil
59
2
0.10 %
neha
59
3
0.15 %
ashish
60
2
0.10 %
ishika
60
3
0.15 %
Rajeev
61
2
0.10 %
Ann
61
3
0.15 %
ABHI
62
2
0.10 %
Sneha
62
3
0.15 %
Krishna
63
2
0.10 %
tenzin
63
3
0.15 %
Aaditya
64
2
0.10 %
eesha
64
3
0.15 %
kaustubh
65
2
0.10 %
Vani
65
3
0.15 %
Nikhil
66
2
0.10 %
debbie
66
3
0.15 %
Jatin
67
2
0.10 %
Lily
67
3
0.15 %
Dhruv
68
2
0.10 %
Chandralekha
68
3
0.15 %
Alok
69
2
0.10 %
seema
69
3
0.15 %
Prakash
70
2
0.10 %
AARUSHI
70
3
0.15 %
rajesh
71
2
0.10 %
shrinidhi
71
3
0.15 %
shivam
72
2
0.10 %
Nandita
72
3
0.15 %
Nitesh
73
2
0.10 %
Tisha
73
3
0.15 %
tushar
74
2
0.10 %
Varsha
74
3
0.15 %
Vibhor
75
2
0.10 %
jiffy
75
3
0.15 %
Soham
76
2
0.10 %
ramya
76
3
0.15 %
Arka
77
2
0.10 %
N.Priyanka
77
3
0.15 %
Prashant
78
2
0.10 %
pradeepa
78
3
0.15 %
GIRISH
79
2
0.10 %
Dawn
79
3
0.15 %
PRATEEK
80
2
0.10 %
Papuii colney
80
3
0.15 %
Ramanan
81
2
0.10 %
Liza
81
3
0.15 %
SURESH
82
2
0.10 %
jasmine
82
3
0.15 %
Shubham
83
2
0.10 %
swati
83
3
0.15 %
Jay
84
2
0.10 %
manisha
84
3
0.15 %
Vijay
85
2
0.10 %
Aanchal
85
3
0.15 %
Midhun
86
2
0.10 %
Sonam
86
3
0.15 %
raju
87
2
0.10 %
vidhya
87
3
0.15 %
vishnu
88
2
0.10 %
Lala
88
2
0.10 %
Navi
89
2
0.10 %
moii chhangte
89
2
0.10 %
arnaud
90
2
0.10 %
Akanksha
90
2
0.10 %
Praveen
91
2
0.10 %
Lopa
91
2
0.10 %
yogesh
92
2
0.10 %
kuhu
92
2
0.10 %
Shekhar
93
2
0.10 %
Anusha
93
2
0.10 %
Avinash
94
2
0.10 %
nishi
94
2
0.10 %
Tejas
95
2
0.10 %
alisha
95
2
0.10 %
Mukund
96
2
0.10 %
kavya
96
2
0.10 %
ammar
97
2
0.10 %
Anushree
97
2
0.10 %
jasmin
98
2
0.10 %
sania
98
2
0.10 %
Shashwat
99
2
0.10 %
Keerthi
99
2
0.10 %
Anubhav
100
2
0.10 %
Akshata
100
2
0.10 %
sanjayHOBBIES

Photo 968 (47.1%)
Cinema 1192 (58.0%)
Music 1602 (77.9%)
Collections 514 (25.0%)
Trips 979 (47.6%)
Sports 1001 (48.7%)
Reading 1304 (63.4%)
Painting, Drawing, Art 781 (38.0%)
Computing, video games : 1048 (51.0%)
Politics 269 (13.1%)
Animals, Nature 954 (46.4%)
Astrology, Paranormal 357 (17.4%)
Clothes 707 (34.4%)
Sciences 877 (42.7%)
Cooking 657 (32.0%)
History 650 (31.6%)


LANGUAGES

Arabic : 37 (1.8%)
Chinese : 10 (0.5%)
Dutch : 8 (0.4%)
English : 2051 (99.8%)
French : 245 (11.9%)
German : 99 (4.8%)
Italian : 17 (0.8%)
Japansese : 48 (2.3%)
Korean : 15 (0.7%)
Portuguese : 17 (0.8%)
Russian : 18 (0.9%)
Spanish : 47 (2.3%)


AGES

0-7 : 2 (0.1%)

8 : 0 (0.0%)
9 : 7 (0.3%)
10 : 13 (0.6%)
11 : 25 (1.2%)
12 : 39 (1.9%)
13 : 44 (2.1%)
14 : 77 (3.7%)
15 : 97 (4.7%)
16 : 127 (6.2%)
17 : 163 (7.9%)
18 : 137 (6.7%)
19 : 133 (6.5%)
20 : 138 (6.7%)
21 : 121 (5.9%)
22 : 159 (7.7%)
23 : 138 (6.7%)
24 : 140 (6.8%)
25 : 97 (4.7%)
26 : 76 (3.7%)

27-99 : 323 (15.7%)Home = Students of the World => Penpals of the World => Penpal Statistics : India

Home
About us
Penpals for students
Countries of the World
Schools of the World
Games
Clubs, Blogs
Forums
Links

Keypal Statistics
(c) Students of the World / Etudiants du Monde - www.StudentsOfTheWorld.info

Since 2002, November 12
We have got visitors since September 8, 2001